4 <=  Fivaditsoratra (soratra miisa 5)  => 6

aanky
akany
anaky
anika
ankay
inaka
kaina
kiana
niaka
aatoy
aitao
otaia
ababy
abiba
babay
ibaba
abado
aboda
adabo
badao
boada
abasy
basia
abeky
beaky
ebaky
abibo
baboy
baibo
bobay
abidý
adiby
aboka
akabo
bakao
boaka
aboke
akebo
bakeo
boake
abony
boina
bonia
adalo
adola
dalao
adany
adina
anday
andia
daina
diana
adano
adona
andao
doana
adary
adray
adero
derao
adibo
badoy
boday
adify
fiady
ady fo
afody
difao
doafy
fadio
adika
akady
akida
daika
diaka
adiñe
enday
adiny
diany
idina
inday
India
adino
anôdy
daino
doany
donay
donia
indao
odina
adisy
asidy
diasy
adiso
diaso
disao
sodia
adivo
avido
diavo
divao
vadio
voady
adobo
bodao
bodoa
adoko
dokoa
adono
donao
adrao
arado
draoa
adrey
diera
aempo
pameo
pamoe
aenao
anoa-e
aende
edena
aenga
angea
aetry
arety
atery
afahy
ahafy
fahay
fahia
afaho
ahofa
haofa
afake
akafe
efaka
fakea
feaka
afaly
alafy
falia
fiala
lafia
afalo
ala fo
afana
fa~ana
afano
afona
fanao
fanoa
foana
ofana
afara
arafa
afaro
afora
arofa
faaro
farao
foara
afefy
fiefa
afehy
fehia
afeny
fiena
afeno
efona
fenoa
afera
farea
afero
efaro
afify
fifia
afihy
fiahy
haify
afilo
alifo
alofy
falio
fialo
filao
folia
afina
anifa
fania
fiana
afiny
fainy
finia
afira
arafy
faray
faria
fiara
rafia
afiro
arofy
fairo
fiaro
firao
ifaro
raofy
rofia
afisy
faisy
fiasy
fiisa
fisia
Ifasy
afobe
faobe
afohy
fahoy
faohy
fiaho
foahy
hafio
hofay
afoka
akofa
fakao
fakoa
faoka
foaka
koafa
ofaka
okafa
afoma
famoa
maofa
afoñy
foany
foina
afono
foano
afosa
asafo
faosa
fasoa
ofasa
saofa
afoza
azafo
agano
agona
angao
angoa
aonga
gaona
goana
agavo
goava
agony
gaoñy
goany
igano
ingao
ingoa
ngoay
ahabo
boaha
haabo
habao
haboa
ahady
hadia
ahahy
hahay
hahia
ahaka
akaha
aha~na
anaha
ha~ana
ahano
ahona
hanao
haona
nahoa
aharo
araho
haora
haroa
ahaty
atahy
hatay
tahia
ahela
aleha
haela
ahena
ehana
hanea
heana
ahety
hitae
ahevo
vaohe
voahe
ahidy
Idahy
ahika
akiha
haika
hiaka
kahia
ahiko
akiho
haoky
hoaky
hoika
kaiho
kaohy
kiaho
ahila
lahia
ahina
anahy
an' iha
ha~ina
ahity
Haiti
hitay
ahitô
atohy
tahio
tahoy
tohay
ahôdy
hadio
haody
aholo
haolo
laoho
ahory
arohy
haory
hario
haroy
hirao
horia
iharo
iraho
ohary
rahoy
roahy
ahoro
arôho
oharo
ahosy
haosy
sahio
saiho
saohy
siaho
ailao
ialao
aimbo
ambio
aomby
miabo
ombay
ombia
ainga
gaina
aisio
iasio
aitso
otsia
aivao
aovay
iavao
ajano
aonja
ajofo
jaofo
ajoko
kojoa
ajoma
maoja
ajone
aonje
akaky
kaika
kakay
kiaka
akala
alaka
akalo
aloka
lakao
laoka
loaka
olaka
akana
anaka
akane
anake
akapa
apaka
akaro
akora
karao
koara
oraka
raoka
roaka
akasa
asaka
akasy
akisa
asika
isaka
kasay
kasia
saika
sakay
sakia
siaka
akata
ataka
akavy
ivaka
kavia
vaika
viaka
akavo
avokà
ovaka
vakoa
vaoka
voaka
akaza
azaka
akeky
kaike
kiake
kieka
akemo
akome
amoke
kemao
maoke
akeny
anike
ekany
akese
eseka
aketa
etaka
aketo
atoke
etoka
otake
oteka
takeo
akeza
ezaka
akiba
baika
biaka
ibaka
akibo
baiko
bikao
bikoa
boaky
boika
kiboa
Kiobà
kobay
akihy
haiky
hiaky
akija
jaika
kajia
akiky
Ikaky
kaiky
kiaky
akily
ilika
akiso
isoka
kaosy
kiosa
kisoa
saoky
sioka
soaky
sokay
sokia
akivy
vaiky
akobo
bokao
akofo
fokao
fokoa
ofoka
akoho
hokoa
akojy
jaiko
kajio
kajoy
kijoa
akoka
kakao
kaoka
koaka
akoke
kaoke
keoka
koake
akoma
amako
amoka
kaomà
koama
Makoa
akore
koera
Korea
raoke
roake
akory
aroky
iroka
kirao
koria
oraky
orika
raoky
rikao
rokia
akoro
korao
oroka
akosa
asoka
kasao
kasoa
sakao
sakoa
saoka
soaka
akoty
atoky
kitoa
otaky
otika
takio
taoky
toaky
alain'
alina
anila
ilana
laina
lania
liana
alamo
amalo
lamao
malao
maola
alaro
laroa
alavy
avaly
viala
alavo
alova
valao
voalà
alazy
zaila
alazo
lazao
alefa
faela
alefy
fiela
alemà
malea
aleno
leona
alero
elaro
lareo
leroa
alevy
avely
alify
filay
Ilafy
alika
Ikala
ilaka
kalay
laika
liaka
alily
lilia
alimo
lomay
mailo
maoly
mialo
milao
miola
molay
omaly
alino
alony
lanio
liona
alobe
olabe
aloha
haola
hoala
alohy
haoly
laohy
loahy
lohia
aloke
laoke
lekoa
leoka
loake
aloko
lokao
alona
lañoa
laona
loana
olana
alovo
avolo
voalo
volao
voloa
alozy
laizo
lazoy
amaky
maika
Makay
makia
miakà
amany
amina
maina
mania
miana
amaro
marao
maroa
moara
amaso
masoa
amato
amota
atôma
maota
matoa
ambay
ambia
amiba
ambao
amboa
aomba
ambeo
aombe
amely
miale
amelo
omale
amena
mañea
amero
amroe
amesa
masea
amidy
i mady
miady
midia
aminy
maiñy
minia
amiro
amory
maroy
miaro
miora
miroa
amona-
manao
manoa
maona
moana
omana
amony
maino
manoy
minoa
moany
moina
omany
amono
moano
amoto
tomoa
ampan
mpana~
ampio
pioma
anaby
bania
biana
añabo
banoa
boana
añany
añina
inana
anano
anona
naona
noana
onana
añara
arana
añary
anira
arina
iràna
raina
riana
anaro
arano
arona
orana
ranao
raona
roaña
anasy
asany
asina
isana
saina
anaty
atany
itana
taina
tiana
anàva
avana
anavy
añ' iva
avany
avina
ivana
vania
anaze
ezana
an-dry
-drain'
indra
nidra
andro
droña
ndrao
ondra
aneto
etona
oteña
tenao
añevo
Anove
aveno
evona
voena
añibe
bieña
aniho
anohy
haino
añiñy
inany
inina
niany
anito
atony
itano
naoty
natoy
otany
otina
taino
tanio
tiona
toina
tonia
anivo
avony
niavo
vinoa
viona
voany
voina
anjoy
injao
jaony
jiona
ankao
anoka
kanao
kanoa
kaona
koana
ankio
ankoy
kiano
konia
ankoe
okane
Anony
inano
inona
ninao
noany
noina
onina
anono
onano
onona
anory
arony
irona
orina
ranoy
riano
riona
roiña
Anosy
asony
saino
saony
sinoa
soany
sonay
sonia
ansoa
osana
saona
soana
antao
atano
atona
tanoa
taona
antra
ranta
antsa
santa
tsana
antse
senta
tsena
antsy
sinta
antso
ontsa
aoina
ianao
aoiro
aorio
aompa
pamoa
paoma
aotra
arato
oatra
apely
piela
apety
pitea
apiho
apohy
ipaho
paohy
piaho
pihao
poahy
apika
paika
piaka
apiry
riapy
apiso
aposy
paiso
paosy
apizo
piazo
pioza
apoka
kapao
opaka
paoka
poaka
apoly
pialo
pilao
piola
arabe
barea
araby
baray
baria
arabo
aroba
barao
Baroa
boara
rabao
araky
arika
iraka
karia
raika
rakia
riaka
aramy
Arima
maray
maria
miara
arasa
asara
arefy
farie
fiera
areky
arike
erika
irake
raike
riake
areny
erany
erina
ireña
areno
erona
-nareo
orena
reona
arete
etera
areto
atero
etrao
arevo
revao
areza
azera
arezo
zareo
zerao
arify
fiary
firay
ifary
ariky
irika
kiary
kiria
raiky
riaky
ariny
irina
rainy
arisy
sairy
arivo
arovy
avory
vario
voary
arofo
forao
arora
rarao
arosy
raiso
rosia
sario
saroy
sirao
siroà
soria
aroso
asoro
arova
ravao
varoa
voara
asafy
fasia
fiasa
safay
asahy
haisa
hasia
hiasa
sahia
asaly
lasia
salay
asane
esana
asasy
asisa
asaso
asosa
sasao
asavo
avosa
savao
savoa
soava
voasa
aseho
hoesa
aselo
solea
asike
esika
isake
siake
asily
saily
Silia
asima
maisa
masay
miasa
samia
asity
Itasy
itsia
asivo
soavy
voasy
asola
laosa
lasoa
asolo
solao
Astre
ratse
setra
stera
atafy
tafia
atafo
fatao
tafao
ataky
katay
taika
takay
atako
atoka
takao
toaka
ataly
taila
talia
atalo
taola
atane
ateña
atapy
patia
tapay
tapia
atavo
atova
avota
taova
tavoa
vatoa
ateny
itena
atike
etaky
kitae
kitea
taike
atimo
maito
maoty
matoy
miato
miota
mitao
mitoa
moita
tamio
tamoy
taomy
atoby
baoty
boaty
tioba
atody
tadio
atoko
tokoa
atoly
talio
atopy
pitao
atoro
raoto
atovo
tovoa
voato
avady
vadia
avahy
havay
havia
vahia
avaho
avoha
haavo
havao
havoa
vahao
aveke
eveka
aveky
veaky
avelo
avole
avily
vilia
avy ra
varay
varia
avoho
hovao
voaho
avoke
evoka
vaoke
voake
avoky
kavio
vakio
vaoky
vioka
voaky
avoko
ovoka
avona
ovana
vaona
voana
avono
ovona
vonoa
avoty
Ivato
tiavo
tivoa
vitao
avozo
vozao
azaky
zaika
zakai-
azeky
kieza
azevo
ozave
azony
ozina
ziona
zoina
azora
zaora
zarao
azory
raozy
zairo
azôty
izato
toazy
zatoy
azôvy
vaozy
vazoy
viazo
balao
baloa
bambo
bomba
bango
bonga
bario
birao
boria
oriba
rabio
robay
robia
batao
boata
tabao
batra
traba
batry
bitra
beake
ebake
beana
ebana
beazo
boeza
bedao
bodea
bekoy
boeky
ebiko
bengo
bonge
beray
birae
raibe
berao
borea
reabo
betso
tsebo
tsobe
biaky
kibay
bilao
bolia
biroy
Ibory
bitro
botry
bitsa
tsiba
bitso
botsy
tso-by
boafa
foaba
boeny
onibe
bolao
boloa
botro
trobo
botsa
tsabo
bovey
ovibe
daday
Idada
daiky
kiady
kiday
dakao
dakoa
doaka
kadoa
dalià
ladia
dangy
dinga
dango
donga
gonda
dante
ndate
tenda
danty
dinta
ndaty
daomy
dimao
madio
maody
miado
modia
diasa
sadia
didio
diody
dikao
dokay
kaody
kodia
dimio
midio
miody
diovy
vidio
dizio
idizo
doria
odira
radio
radoy
riado
doroy
Irodo
odory
droky
kidro
kodry
efoka
faoke
kafoe
ehany
ehina
ekiñy
eniky
empoy
miepo
endry
indre
epaky
kipea
paike
peika
piake
epoka
paoke
poake
eraho
raohe
rohae
ereto
etreo
tereo
erike
ireke
eroky
ikore
kiore
orike
esaka
sakea
esañy
esina
esona
soañe
etaha
hatae
hatea
etsia
setay
evohy
hevoy
ezaho
hezao
ezina
izane
faika
fakia
fiakà
faike
feaky
fiake
fikea
faizo
fiazo
fioza
fakoy
fikoa
fioka
kofia
ofika
famia
mafay
mafia
miafa
famoy
mofia
fangy
finga
fango
fonga
fanjò
fonja
fanto
fonta
fatio
fiato
fiota
fitao
tafio
tafoy
fatre
fetra
fatry
fitra
fatro
fotra
trafo
trofa
fatse
fetsa
tsefa
fatsy
tsifa
fatso
tsofa
fetry
fitre
fetsy
fitse
fiamy
miafy
mifay
mifia
fiavy
fiiva
fiery
firie
fievà
fivea
fifio
fifoy
fiofy
fiita
fitia
fikoy
fioky
kifio
filoy
fioly
fingo
fongy
finio
ifony
finto
fonty
fiohy
ifohy
fioke
ofeky
fioko
kofoy
fiory
firio
ifiro
fiosa
safio
safoy
Sofia
fioty
fitoy
fiova
vaofy
fipio
piofy
fireo
ifero
fitro
fotry
fivio
fivoy
foino
ofony
onofy
foloy
lofoy
fosao
soafo
fotsy
tsifo
tsofy
gaika
giaka
gangy
ginga
ganta
tanga
geoka
goake
goeka
giazo
zioga
gioka
goaky
goika
goehy
igeho
gonjo
jongo
haeva
vahea
haizo
izaho
ohazy
hakeo
heoka
hoake
koahe
hakoa
haoka
hoaka
ohaka
hampy
himpa
mpiha~
handy
hinda
hanga
ngaha
hange
henga
hangy
hinga
ngahy
hanje
henja
haota
hatao
tahao
haria
rahay
riaha
hasoa
hoasa
sahoa
saoha
hatry
trahy
hatsa
tsaha
hatse
hetsa
tseha
hatso
tsaho
tsoha
hazao
ohaza
zahao
heaky
heika
hiake
kahie
kaihe
henoy
hoeny
hetra
treha
hetry
hitre
trehy
trihe
hetro
treho
hetse
tsehe
hezoe
zeheo
hiany
ihany
ny ahy
hitsy
tsihy
hoiky
kihoy
hotao
tohoa
hotra
traho
hotry
trohy
hotso
tsoho
iareo
ierao
idino
idony
Ihopy
ipiho
ipohy
Ihosy
siohy
Ikopa
kaopy
kapoy
kipao
kipoa
kopay
kopia
pioka
poaky
poika
pokay
ikory
kirio
oriky
Ikoto
tokio
tokoy
ilina
liany
iloka
kalio
kaloy
kialo
kilao
kiloa
kolay
laiko
lakoy
laoky
loaky
olika
ilomy
mioly
Imamo
mamoy
mioma
imaso
maosy
masio
omasy
samoy
simao
imboy
miibo
imiha
miahy
inaky
kiany
kinia
naiky
indro
ondry
inomy
miony
intia
itany
intoy
itony
toy ny
intsy
-tsiny
iovao
voaoy
irohô
ohory
oriho
orohy
iròko
koroy
oroky
rokio
isaky
isika
saiky
Isalo
solay
solia
isany
isina
sinia
isoky
sioky
itaro
oitra
oraty
orita
riato
roaty
rotay
tairo
tario
tiaro
toira
itika
kitay
kitia
taiky
itito
titio
itoky
tioky
ivoho
ovohy
Ivola
lovia
valio
valoy
voaly
ivone
Onive
izany
izina
ny azy
jakao
joaka
jeaky
jiake
jingo
jongy
Jones
sonje
jonka
kanjo
jorio
joroy
kakio
kioka
koaky
koika
kamby
kimba
kambo
komba
kamiô
kamoy
makio
miako
mikoa
moaky
kandy
kinda
kangy
kinga
kango
konga
ngoka
kanjy
kinja
kante
kenta
kanty
kinta
tanky
kapea
peaka
kapta
pakta
katra
traka
katry
kitra
traky
trika
katsa
tsaka
katso
kotsa
tsako
tsoka
kenja
njake
ketra
treka
ketro
treko
troke
ketsa
tseka
ketso
tseko
kikoe
koike
kilio
oliky
kimpy
mpiky
kiolo
koloy
lokoy
oloky
kipay
paiky
kipoy
pioky
kista
taksy
tsaky
tsika
kitro
kotry
troky
kitsy
tsiky
kitso
kotsy
tsiko
tsoky
koiñy
nioky
komby
mbiko
kotra
trako
troka
kotro
troko
kotso
Skoto
tsoko
lambe
lemba
mbela
lambo
lomba
mbola
lampa
palma
lampy
mpila
lange
lenga
langy
linga
ngaly
ngila
lango
ngola
lanjy
njila
laroy
loary
latsy
tsila
lenoy
leony
noely
leoty
otely
teloy
limby
mbily
lingy
ngily
lingo
longy
ngilo
ngoly
loaro
rolao
lonja
njola
lotso
tsolo
lozao
Zoloa
madia
miada
mahay
mahia
maike
mekia
miake
mikea
maily
milay
maiva
mavay
miava
malay
malia
miala
mamay
mamia
mamao
mamoa
mambo
momba
mameo
mamoe
mampi~
mampy
mpima
mandy
minda
mando
monda
mangy
minga
mango~
monga
ngoma
manjo
monja
manko
monka
MAPAR
rampa
marae
marea
matoe
tameo
matry
mitra
matsa
tsama
matso
motsa
mavao
mavoa
mavio
mavoy
miavo
miova
mbara
ramba
mbaty
tambỳ
mbato
tambo
mbeto
tembo
mbora
rambo
romba
meiky
mieky
menao
omena
mendy
minde
menga
ngema
mengo
monge
menjy
minje
metry
mitre
metro
tremo
miaho
mihao
mihoa
miare
miera
mirea
miary
miray
miasy
miisa
misay
misia
simia
miaty
mitia
miave
mieva
miavy
miiva
mivay
mibay
miiba
miely
miley
mielo
mileo
miero
miore
mifoy
miofy
mijio
mijoy
miojy
miopy
mipio
miory
mirio
mioro
moroy
riomo
mipay
mipia
mitan
tamin
mitro
trimo
moaro
moroa
mpira
rampy
mpisa
sampy
simpa
mpita
tampy
nangy
ngina
ngara
ranga
ngita
tangy
ngoso
songo
ngovo
vongo
ngozy
zongy
ngozo
zongo
njeto
tenjo
njovy
vonjy
nonoy
onony
notra
ranto
trano
trona
olory
roilo
onero
oreno
onoty
otony
toiño
ontsy
sinto
orito
oroty
torio
toroy
orosy
rosoy
soiro
orovy
vorio
ososa
sosao
sosoa
otazo
toazo
oteky
tioke
otosy
tosio
ovahy
voahy
vohay
ovony
vonoy
paina
pañia
piaña
paino
piano
palay
piala
pandy
pinda
panje
penja
panjo
ponja
parao
poara
patre
petra
trepa
patry
pitra
patsa
tsapa
pendo
ponde
penjy
pinje
pesta
petsa
tsepa
piare
reapy
piaro
ropia
piavo
piova
voapy
pingo
pongy
pisto
spôty
pitsa
tsipa
pitsy
tsipy
proma
rompa
Rajon
ranjo
ramby
rimba
rangy
ringa
ranty
trany
trina
rario
roria
rasao
Rasoa
sarao
ratra
trarà
ratre
retra
ratsy
satry
sitra
rembo
rombe
retsy
ritse
setry
tsery
revio
revoy
rimbo
romby
ritra
trira
ritsy
sitry
tsiry
rorao
roroa
rotsa
satro
trosa
tsora
rotsy
sotry
tsiro
tsory
rotso
sotro
rovao
voaro
samby
simba
sambo
somba
sandy
sinda
sangy
singa
sasio
sasoy
sisao
soisa
sosay
satra
tarsa
tsara
savia
vasia
sembo
sombe
singo
songy
soabe
sobea
tairà
taray
taria
tango
tonga
tatao
tatoa
tavia
tiava
timbo
tomby
tobao
toboa
trovy
vitro
votry
tsava
vatsa
tsilo
tsoly
tsize
zetsy
vandy
vinda
vange
venga
vango
vonga
vanta
vatan-
vaovy
vavio
voavy
vatry
vitra
vavao
voava
vetro
votre
vetso
votse
voizo
zovio
voleo
voloe
zambo
zomba