<-
->

Jdt 3:1 Tamin' izany ny mpanjaka aman' andriandahy amin' ny tanàna rehetra sy amin' ny tany rehetra, dia ny tao Sirian' i Mesopotamia, Sirian' i Soba, Libia ary Silisia, dia naniraka ambasadaoro nankany amin' i Holoferina nanao taminy hoe: Des envoyés, porteurs de messages de paix, furent alors dépêchés vers lui.
Jdt 3:2 Aonony ny hatezeranao aminay, fa aleo velona aina hanompo an' i Nabokodonosora mpanjaka lehibe sy manaiky anao, toy izay maty, sady efa mifaditra ny ahitra amin' ny fahandevozana indray no hahafatesana. "Nous sommes, dirent-ils, les serviteurs du grand roi Nabuchodonosor et nous nous prosternons devant toi. Fais de nous ce qu' il te plaira.
Jdt 3:3 Indro eo anatrehanao avokoa ny tanànanay rehetra, sy izay mety ho fanananay, ny tendrombohitra rehetra, ny havoanay, ny sahanay, ny andian' ombinay aman' ondry sy osy, ny soavalinay, ny ramevanay, ny harenay, ary ny fianakavianay. Nos parcs à bestiaux, notre territoire tout entier, tous nos champs de blé, notre menu et gros bétail, tous les enclos de nos campements sont à ta disposition. Uses-en comme bon te semblera.
Jdt 3:4 Aoka ho eo ambany fifehezanao avokoa izay anananay rehetra. Nos villes mêmes et leurs habitants sont à ton service. Viens, avance-toi vers elles selon ton bon plaisir."
Jdt 3:5 Mpanomponao avokoa izahay sy ny zanakay. Ces hommes se présentèrent donc devant Holopherne et lui transmirent en ces termes leur message.
Jdt 3:6 Tongava any aminay, toy ny tompo tia fihavanana, ary alamino araka izay itiavanao azy ny fanompoana hataonay. Avec son armée il descendit ensuite vers la côte, établit des garnisons dans toutes les villes fortifiées et y préleva des hommes d'élite comme troupes auxiliaires.
Jdt 3:7 Dia nidina avy eny an-tendrombohitra Holoferina mbamin' ny mpitaingin-tsoavaliny, tamin-kery lehibe, ka nanjary tompon' ny tanàna rehetra mbamin' ny mponina rehetra amin' ny tany izy. Les habitants de ces cités et de toutes celles d' alentour l' accueillirent parés de couronnes et dansant au son des tambourins.
Jdt 3:8 Ny tanàna rehetra dia samy nangalany lehilahy mahery sy izay voatsonga hiady, nataony mpanampy. Mais il n' en dévasta pas moins leurs sanctuaires et coupa leurs arbres sacrés, conformément à la mission reçue d' exterminer tous les dieux indigènes pour obliger les peuples à ne plus adorer que le seul Nabuchodonosor et forcer toute langue et toute race à l' invoquer comme dieu.
Jdt 3:9 Ary loza tokoa ny tahotra nanindry ny olona tamin' izany faritany izany, ka ny mponina tamin' ny tanàna rehetra, na ny andriambaventy na ny olona manan-kaja indrindra, na ny sarambabem-bahoaka, raha tamy izy, dia nivoaka hitsena azy avokoa, Il arriva ainsi en face d' Esdrelon, près de Dôtaia, bourgade sise en avant de la grande chaîne de Judée,
Jdt 3:10 nitondra satro-boninahitra amam-panilo handray azy, nandihy tamin' ny feon' amponga aman-tsodina. campa entre Géba et Scythopolis et y demeura tout un mois pour réapprovisionner ses forces.
Jdt 3:11 Na dia izany aza anefa tsy hain' izy ireo notonena ny hasiahan' ny fony tamin' izany nataony izany.
Jdt 3:12 Noravany ny tanànan' izy ireo, nokapainy ny hazo masiny.
Jdt 3:13 Satria didy azony tamin' i Nabokodonosora ny handringana ny andriamanitry ny tany rehetra, mba ho izy irery ihany no hantsoina hoe andriamanitra amin' ny firenena rehetra izay azon' ny herin' i Holoferina hampanekena.
Jdt 3:14 Nony avy nitety an' i Sirian' i Sobà, Apamea rehetra, mbamin' i Mesopotamia manontolo izy, dia tonga teo amin' ny Idomeana, amin' ny tanin' i Gabaà,
Jdt 3:15 ka nony azony ny tanànan' ireo, dia nijanona telopolo andro teo izy, nanangona ny miaramila rehetra tamin' ny tafika nentiny.

<-
->