<-
->

Sal 101:1 I will sing of mercy and judgment: unto thee, O Lord, will I sing. Salamo nataon' i Davida. Famindram-po sy fitsarana no hankalazaiko; Hianao, Jehovah ô, no hoderaiko. Salamon' i Davida. Ny hatsaram-po amam-pahamarinana no tiako hohiraina; hianao Iaveh no tiako hankalazaina. De David. Psaume. Je chanterai amour et jugement, pour toi, Yahvé, je jouerai;
Sal 101:2 I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. Hitandrina ny lalana marina aho; Rahoviana no ho tonga atý amiko Hianao? Handeha amin' ny fahitsian' ny foko ao anatin' ny tranoko aho. Hitandrina ny làlan' ny tsy fananan-tsiny aho. - Rahoviana no ho tonga aty amiko hianao? - Handeha amin' ny fahitsian' ny foko aho, eo afovoan' ny tranoko. j' avancerai dans la voie des parfaits quand viendras-tu vers moi? Je suivrai la perfection de mon coeur dans ma maison;
Sal 101:3 I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me. Tsy hampitoetra zava-dratsy eo anoloan' ny masoko aho; Halako ny mivadika, Tsy hikambana amiko izany. Eo anoloan' ny masoko aho, tsy hanisy asa ratsy na inona na inona; halako ny fitondran-tena ratsy; tsy hipetaka amiko izany. point de place devant mes yeux pour rien de vil. Je hais les façons des dévoyés, elles n' ont sur moi nulle prise;
Sal 101:4 A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person. Ny fo maditra hiala amiko; Tsy hankasitraka iza ratsy aho, Tsy mba ho fo mivaona ny ahy na oviana na oviana; tsy te-hahalala izay ratsy akory aho. loin de moi le coeur tortueux, le méchant, je l' ignore.
Sal 101:5 Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Izay manendrikendrika ny namany mangingina dia hofongorako; Tsy tohako izay miandranandrana sy miavonavona am-po; Hofongorako, ny mpifosa mandrovitra ny namany mangingina. Ny olona misolanandrana sy bontsinin' ny hambom-po, tsy hotohako. Qui dénigre en secret son prochain, celui-là, je le fais taire; l' oeil hautain, le coeur enflé, je ne puis les souffrir.
Sal 101:6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me. Ny masoko hijery izay olo-mahatoky amin' ny tany mba hitoerany ato amiko; Izay mandeha amin' ny lalana marina no hanompo ahy. Hijery izay olo-mahatoky amin' ny tany, ny masoko, mba hitoerany ato akaikiko; izay mandeha amin' ny làlana marina, no ho mpanompoko. J' ai les yeux sur les fidèles du pays, qu' ils demeurent avec moi; celui qui marche dans la voie des parfaits sera mon servant.
Sal 101:7 He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight. Tsy mba hitoetra ao anatin' ny tranoko izay manao fitaka; Tsy mba hijanona eo anoloan' ny masoko izay milaza lainga. Tsy mba hanan-toerana ao an-tranoko, izay manao am-pitaka; tsy hijanona eo anoloan' ny masoko, izay milaza lainga, Point de demeure en ma maison pour le faiseur de tromperie; le diseur de mensonges ne tient pas devant mes yeux.
Sal 101:8 I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. Haringako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin' ny tany, Mba hofongorako ny mpanao ratsy rehetra tsy ho ao an-tanànan' i Jehovah. haripako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin' ny tany, mba hamongorako eo an-tanan' ny Tompo izay rehetra manao ratsy. Au matin, je les fais taire, tous les impies du pays, pour retrancher de la ville de Yahvé tous les malfaisants.

<-
->