<-
->

Sal 5:1 Give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Ho an' ny mpiventy hira. Hampiarahina amin' ny sodina. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, henoy ny teniko; fantaro ny eritreritro. Ho an' ny mpampianatra hira. Amin' ny sodina. Salamon' i Davida. Du maître de chant. Sur les flûtes. Psaume. De David.
Sal 5:2 Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray. Henoy ny feon' ny fitarainako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro ô;fa Hianao no ivavahako. Mampandria ny sofinao amin' ny teniko, ry Iaveh, henoy ny sentosentoko. Ma parole, entends-la, Yahvé, discerne ma plainte,
Sal 5:3 My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko; maraina no hivavahako aminao, ka hanandrandra aho. Atreho ny fitarainako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro, fa hianao no andefasako ny fivavahako. attentif à la voix de mon appel, ô mon Roi et mon Dieu! C' est toi que je prie,
Sal 5:4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee. Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy Hianao; tsy hitoetra aminao ny ratsy. Iaveh ô! vao maraina dia mandre ny feoko hianao: vao maraina dia atolotro anao ny faniriako ka miandry aho. Yahvé! Au matin tu écoutes ma voix; au matin je fais pour toi les apprêts et je reste aux aguets.
Sal 5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity. Tsy hahazo mijanona eo imasonao ny mpirehareha; halanao ny mpanao ratsy rehetra. Fa hianao tsy mba Andriamanitra mankasitraka ny ratsy; ny mpanota tsy afaka hiara-kitoetra aminao. Tu n' es pas un Dieu agréant l' impiété, le méchant n' est pas ton hôte;
Sal 5:6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the Lord will abhor the bloody and deceitful man. Haringanao ny mpiteny lainga;ny olona mpandatsa-drà sy mpamitaka dia ataon' i Jehovah ho zava-betaveta. Ny adala tsy mety haharitra eo imasonao; ny mpanao ratsy halanao avokoa. non, les arrogants ne tiennent pas devant ton regard. Tu hais tous les malfaisants,
Sal 5:7 But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple. Fa izaho kosa noho ny haben' ny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin' ny fahatahorana anao aho. Ny mpiteny lainga aringanao; ny mpandatsa-dra amam-pamitaka, halan' ny Tompo. tu fais périr les imposteurs; l' homme de sang et de fraude, Yahvé le hait.
Sal 5:8 Lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face. Jehovah ô, tariho amin' ny fahamarinanao aho noho ny amin' ny mpampahory ahy; ataovy marina eo anoloako ny lalanao. Ary ny amiko, noho ny famindram-ponao lehibe, dia handeha ho ao an-tranonao aho; hiankohoka manatrika ny tempolinao masina amim-pahatahorana anao aho. Et moi, par la grandeur de ton amour, j' accède à ta maison; vers ton Temple sacré je me prosterne, pénétré de ta crainte.
Sal 5:9 For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue. Fa tsy misy azo itokiana ny aloaky ny vavany; ny ao anatiny dia tena faharatsiana; fasana misokatra ny tendany. Mandambolambo ny lelany izy. Tompo ô, tariho amin' ny fahamarinanao aho, noho ireo fahavaloko, ataovy marina amin' ny diako ny làlanao. Yahvé, guide-moi dans ta justice à cause de ceux qui me guettent, redresse devant moi ton chemin.
Sal 5:10 Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee. Helohy izy, Andriamanitra ô; Aoka ho lavon' ny saina ataony izy; Roahy izy noho ny haben' ny fahotany, satria efa niodina taminao. Fa eo am-bavany, tsy mba misy fahatsorana; ny fony tsy misy afa-tsy faharatsiana; ny tendany, fasana misokatra; ataony malefadefaka ny lelany. Non, rien n' est sûr dans leur bouche, et leur fond n' est que ruine, leur gosier est un sépulcre béant, mielleuse se fait leur langue.
Sal 5:11 But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, hihoby mandrakariva izy, koa miarova azy Hianao; ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao. Faizo izy, Andriamanitra ô! Aoka tsy hahavanona ny hevitra kasainy izy; noho ny helony tsy hita isa dia adabohy izy ireo, satria tafahodina aminao. Traite-les en coupables, ô Dieu, qu' ils échouent dans leurs intrigues; pour leurs crimes sans nombre, repousse-les, pour leur révolte contre toi.
Sal 5:12 For thou, Lord, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield. Fa Hianao, Jehovah ô, mitahy ny marina; fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Dia hifaly kosa izay rehetra miantehitra aminao; hafaliana tsy mety tapaka no azy; dia hiaro azy hianao; hibitabitaka amin-kafaliana izay tia ny anaranao. Joie pour tous ceux que tu abrites, réjouissance à jamais; tu les protèges, en toi exultent les amants de ton nom.
Sal 5:13 Fa mitahy ny marina hianao, ry Iaveh, ataonao manodidina azy, toy ny ampinga, ny fankasitrahana. Toi, tu bénis le juste, Yahvé, comme un bouclier, ta faveur le couronne.

<-
->