<-
->

Si 12:1 Raha manao soa hianao, fantaro izay hanaovanao azy, dia hankasitrahan' ny olona ny soa ataonao. Si tu fais le bien, sache à qui tu le fais et tes bienfaits ne seront pas perdus.
Si 12:2 Manaova soa amin' ny olona tia vavaka dia hahita valisoa hianao, na tsy aminy aza dia amin' ny Tompo kosa. Fais le bien à un homme pieux, il te le rendra, sinon par lui-même, du moins par le Très-Haut.
Si 12:3 Ny soa atao tsy mba ho an' izay mikiribiby amin' ny ratsy, na ho an' izay tsy mba manaraka ny fanaovan-tsoa. Pas de bienfaits à qui persévère dans le mal et se refuse à faire la charité.
Si 12:4 Ny olona tia vavaka no omeo, fa aza izay mpanota no ampianao. Donne à l' homme pieux et ne viens pas en aide au pécheur.
Si 12:5 Manaova soa amin' izay voaetry ary aza manome izay mpankahala fivavahana; mandava tsy hanome mofo azy, ka aza omenao, fandrao tonga matanjaka noho hianao izy amin' izany; fa hovaliany ratsy avo sasaka, ny soa rehetra nataonao taminy. Fais le bien à qui est humble et ne donne pas à l' impie. Refuse-lui son pain, ne le lui donne pas, il en deviendrait plus fort que toi. Car tu serais payé au double en méchanceté pour tous les bienfaits dont tu l' aurais gratifié.
Si 12:6 Ny Avo Indrindra koa, mankahala ny mpanota; ary hanisy famaliana ny mpankahala ny fivavahana. Car le Très-Haut lui-même a les pécheurs en horreur et aux impies il infligera une punition.
Si 12:7 Ny olona tsara fanahy no omeo, fa aza manampy ny mpanota. Donne à l' homme bon, mais ne viens pas en aide au pécheur.
Si 12:8 Ny sakaiza tsy manao izay hahamendrika azy hosazina, amin' ny fanambinana; ny fahavalo, tsy mamitsaka, amin' ny fahoriana. Dans la prospérité on ne peut reconnaître le véritable ami, et dans l' adversité l' ennemi ne peut se cacher.
Si 12:9 Raha miadana ny olona, misaona ny fahavalony; idiran-doza izy, na ny sakaizany aza mihataka. Quand un homme est heureux, ses ennemis ont du chagrin; quand il est malheureux, même son ami l' abandonne.
Si 12:10 Aza matoky ny fahavalonao, na oviana na oviana; fa toy ny varahina saron' ny harafesina ny hasomparany. Ne te fie jamais à ton ennemi; de même que l' airain se rouille, ainsi fait sa méchanceté.
Si 12:11 Na mody manetry tena sy manjoko famindra aza izy, mitandrema sy miarova tena aminy, dia ho tahaka an' izay mandambolambo fitaratra hianao, ho azy, ary ho hitanao fa tsy misy harafesina hatramin' ny farany izy. Même s' il se fait humble et s' avance en courbant l'échine, veille sur toi-même et méfie-toi de lui. Agis envers lui comme si tu polissais un miroir, sache que sa rouille ne tiendra pas jusqu'à la fin.
Si 12:12 Aza apetraka eo anilanao izy; fandrao aongany hianao, dia alainy ny fitoeranao; aza asaina mipetraka eo ankavananao izy, fandrao dia tadiaviny hitoerana ny fitoeranao, ka amin' ny farany, nony hahalala ny hamarinan' ny teniko hianao, dia hanana alahelo amin' ny fahatsiarovana ny teniko. Ne le mets pas près de toi, il pourrait te renverser et prendre ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite, il chercherait à te ravir ton siège, et finalement tu comprendrais mes paroles, tu te repentirais en songeant à mon discours.
Si 12:13 Iza no hangoraka izay mpanao fankatoavana, voakaikitry ny menarana, na izay rehetra manatona ny biby masiaka? Qui aurait pitié du charmeur que mord le serpent et de tous ceux qui affrontent les bêtes féroces?
Si 12:14 Torak' izany koa izay manao fikambanana amin' ny mpanota sy miombona amin' ny fahotany. Il en va de même de celui qui fait du pécheur son compagnon et qui prend part à ses péchés.
Si 12:15 Miara-mitoetra aminao ora iray izy, fa raha mihataka hianao, tsy hihazona izy. Il reste quelque temps avec toi, mais, si tu chancelles, il ne se contient plus.
Si 12:16 Ny fahavalo dia malefaka am-bava, nefa ao am-pony dia izay hamarinany anao an-davaka, no saintsaininy. Ny ranomaso, mitrahotraho amin' ny masony, nefa ny ranao no mahaliana azy, raha misy hahazoany mandatsaka azy. L' ennemi n' a que douceur sur les lèvres, mais dans son coeur il médite de te jeter dans la fosse. L' ennemi a des larmes dans les yeux, et s' il trouve l' occasion il ne se rassasiera pas de sang.
Si 12:17 Raha tra-doza hianao, dia hahita azy eo anoloanao, ary hody hamonjy anao izy, kanjo hamingana anao; Si le sort t' est contraire, tu le trouveras là avant toi, et sous prétexte de t' aider il te saisira le talon.
Si 12:18 hikifikifi-doha sy hiteha-tanana izy nony efa izany, tsy hitsahatra ny hitakoritsika, dia hanao endrika hafa. Il hochera la tête et battra des mains, il ne fera que murmurer et changer de visage.

<-
->