<-
->

Si 26:1 Sambatra ny vadin' ny vehivavy tsara fanahy, ary hampitomboina avo sasaka ny andro iainany. Heureux l'époux dont la femme est excellente, le nombre de ses jours sera doublé.
Si 26:2 Ny vehivavy mahery fo, dia fifalian' ny vadiny, izay miadana amin' ny taona iainany. Une femme parfaite est la joie de son mari, il passera dans la paix toutes les années de sa vie.
Si 26:3 Anjara soa ny vehivavy tsara fanahy, ary homena ho anjaran' izay matahotra ny Tompo izy. Une femme excellente est une part de choix, attribuée à ceux qui craignent le Seigneur
Si 26:4 Ravoravo ny fon' ny lahy, na manan-karena izy na malahelo, miramirana lava ny tarehiny na rahoviana na rahoviana. riches ou pauvres, leur coeur est en liesse, ils montrent toujours un visage joyeux.
Si 26:5 Misy zavatra telo atahoran' ny foko, ary ny amin' ny fahefatra dia mivavaka eo anatrehan' ny Tompo aho: Ny resaka fanaratsiana ataon' ny tanana iray manontolo; ny fanozonan' ny be sy ny maro, ary ny fanendrikendrehana: halako noho ny fahafatesana, ireo zavatra rehetra ireo; Trois choses me font peur et une quatrième m'épouvante une calomnie qui court la ville, une émeute populaire, une fausse accusation : tout cela est pire que la mort;
Si 26:6 fa ny vehivavy mpialona ny vehivavy hafa, no dia fijaliam-po amam-pangirifiriana, sy ny fioky ny lela mamisavisa amin' ny olon-drehetra ny anton' ny alahelony. mais c' est crève-coeur et douleur qu' une femme jalouse d' une autre, et tout cela, c' est le fléau de la langue.
Si 26:7 Ny vady ratsy fanahy, dia toy ny omby miray jioga tsy mifanaraka, izay mitana azy io dia sahala amin' izay nahazo mambambohitra. Une femme méchante, c' est un joug à boeufs mal attaché; prétendre la maîtriser, c' est saisir un scorpion.
Si 26:8 Zava-mahatezitra loatra, ny vehivavy manaram-po amin' ny divay, fa tsy hanarona ny fahamenarany akory aza izy. Une femme qui boit, c' est un sujet de grande colère, elle ne peut cacher son déshonneur.
Si 26:9 Amin' ny fijeriny tsy valahara sy amin' ny fanaovany pi-maso no ahalalana ny hajangan' ny vehivavy. L' inconduite d' une femme se lit dans la vivacité de son regard et se reconnaît à ses oeillades.
Si 26:10 Ataovy tsara fiambenana ny zazavavy maditra, fandrao mahita ny fitsirambinanao izy, ka hanaram-po amin' ny fahalotoana. Méfie-toi bien d' une fille hardie de peur que, se sentant les coudées franches, elle n' en profite.
Si 26:11 Mitandrema mba tsy hanaraka ny maso tsy mahalala henatra, fa raha tsy izany, aza gaga raha voatariny amin' ny ota hianao. Garde-toi bien des regards effrontés et ne t'étonne pas s' ils t' entraînent au mal.
Si 26:12 Toy ny mpivahiny mangetaheta manoka-bava, ka misotro izay rano rehetra sendra azy, ny vehivavy janga mipetraka eo anoloan' ny tsato-kazo rehetra sy manokatra ny fitoeran-jana-tsipikany amin' ny zana-tsipika. Comme un voyageur altéré elle ouvre la bouche, elle boit de toutes les eaux qu' elle rencontre, elle va au-devant de toute fornication et offre son corps à l' impureté.
Si 26:13 Ny hasoan' ny vehivavy dia fifalian' ny vadiny, ary ny hazavan-tsainy mandrotsaka hery amin' ny taolany. La grâce d' une épouse fait la joie de son mari et sa science est pour lui une force.
Si 26:14 Fanomezana avy amin' Andriamanitra, ny vehivavy mangina, ary tsy misy azo oharina amin' ny vehivavy tsara taiza. Une femme silencieuse est un don du Seigneur, celle qui est bien élevée est sans prix.
Si 26:15 Fahasoavana mihoatra noho ny fahasoavana rehetra ny vehivavy maotina, ary tsy misy rakitra soa noho ny vehivavy madio. Une femme pudique est une double grâce, celle qui est chaste est d' une valeur inestimable.
Si 26:16 Toy ny masoandro miposaka eny amin' ny hahavon' ny Tompo, ny famirapiratry ny hatsaran-tarehin' ny vehivavy eo an-tranony voahaingo tsara. Comme le soleil levant sur les montagnes du Seigneur, ainsi le charme d' une jolie femme dans une maison bien tenue.
Si 26:17 Toy ny fanilo mirehitra eo amin' ny fanaovan-jiro masina, ny hatsaran-tarehy eo ambonin' ny tena ranjanana maha te-hanaja. Une lumière brillant sur un lampadaire sacré, ainsi la beauté d' un visage sur un corps bien planté.
Si 26:18 Toy ny andry volamena misy faladia volafotsy ny tongotra tsara bika, miorina amin' ny ombalahin-tongotra madonda. Des colonnes d' or sur une base d' argent, ainsi de belles jambes sur des talons solides.
Si 26:19 Misy zavatra roa mampalahelo ny foko, ary ny fahatelo manetsika ny hatezerako; ny lehilahy mpiady, miaritra ny fahantrana; ny olona manan-tsaina, ataon' ny olona faniratsira; izay miala amin' ny fahamarinana ho amin' ny fahotana; omanin' ny Tompo izy, ho an' ny sabatra.
Si 26:20 Saro-misoro-kadisoana, ny olona mpivarotra; ary tsy ialam-pahotana, ny mpivaro-divay.
Si 26:28 Il y a deux choses qui me font de la peine et la troisième m' excite la bile un guerrier qui vieillit dans la misère, des hommes de sens qui souffrent le mépris, celui qui passe de la justice au péché; le Seigneur le destine à périr par l'épée.
Si 26:29 Un marchand résiste difficilement à la tentation et le trafiquant ne saurait être sans péché.

<-
->