<-
->

Si 30:1 Izay tia ny zanany mampanandrana azy matetika ny kotopia, mba hananany hafaliana izany amin' ny andro aoriana. Qui aime son fils lui prodigue le fouet, plus tard ce fils sera sa consolation.
Si 30:2 Izay tsara fanabe ny zanany, hahazo tombon-tsoa avy aminy, ary hirehareha aminy eo anatrehan' ny olom-pantany. Qui élève bien son fils en tirera satisfaction et parmi ses connaissances il s' en montrera fier.
Si 30:3 Izay mampianatra ny zanany, hahatonga ny fahavalony hialona; ary hifaly aminy eo anatrehan' ny sakaizany. Celui qui instruit son fils rend jaloux son ennemi et se montre joyeux devant ses amis.
Si 30:4 Raha avy izay hahafatesan-drainy, ho toy ny tsy maty akory izy, fa avelany aoriany izay manahaka azy ihany. Qu' un père vienne à mourir, c' est comme s' il n'était pas mort, car il laisse après lui un fils qui lui ressemble.
Si 30:5 Velona izy, mahita azy sy mifaly aminy; maty indray tsy mba malahelo izy; Vivant, il a trouvé la joie dans sa présence, devant la mort il n' a pas eu de peine.
Si 30:6 fa mamela olona hamaly ny nataon' ny fahavalony, sy haneho fankasitrahana ny sakaizany. Contre ses ennemis il laisse un vengeur et pour ses amis quelqu' un qui leur rende leurs bienfaits.
Si 30:7 Izay mampiangoty ny zanany hamehy ny feriny, ary hangotikotika ny atiny isaky ny antsoantsony. Celui qui gâte son fils pansera ses blessures, à chacun de ses cris ses entrailles tressailliront.
Si 30:8 Tonga tsy azo entina, ny soavaly tsy voafolaka; tonga adaladala ny zaza navela hanaram-po. Un cheval mal dressé devient rétif, un enfant laissé à lui-même devient mal élevé.
Si 30:9 Tambatambazo ny zanakao, dia hampangovitra anao; misangisangia aminy, dia hampalahelo anao. Cajole ton enfant, il te terrorisera, joue avec lui, il te fera pleurer.
Si 30:10 Aza miara-mihomehy aminy, fandrao ho avy izay tsy maintsy hiarahanao miory aminy; ka hikitro-nify foana hianao, amin' ny farany. Ne ris pas avec lui, si tu ne veux pas pleurer avec lui, tu finirais par grincer des dents.
Si 30:11 Aza avela hanao ny danin' ny kibony izy, raha mbola tanora; ary aza odian-tsy hita ny hadalany. Ne lui laisse pas de liberté pendant sa jeunesse et ne ferme pas les yeux sur ses sottises.
Si 30:12 Ataovy miondri-doha izy, mandritra ny fahatanorany, ary ataovy mangana ny tehezany dieny mbola zaza izy, fandrao maditra tsy hanaiky anao intsony izy, ka hanananao alahelo ao am-po. Fais-lui courber l'échine pendant sa jeunesse, meurtris-lui les côtes tant qu' il est enfant, de crainte que, révolté, il ne te désobéisse et que tu n' en éprouves de la peine.
Si 30:13 Faizo ny zanakao, ary asaovy miasa izy, fandrao tafintohina noho ny halemenao mahamenatra. Elève ton fils et forme-le bien, pour ne pas avoir à endurer son insolence.
Si 30:14 Aleo mahantra salama sy matanjaka, toy izay manan-karena andalasin' ny aretina amin' ny vatany. Mieux vaut un pauvre sain et vigoureux qu' un riche éprouvé dans son corps.
Si 30:15 Tsara noho ny volamena rehetra ny fahasalamana aman-toe-tena tsara; ary aleo vatana mavitrika, toy izay harena tsy hita lany. Santé et vigueur valent mieux que tout l' or du monde, un corps vigoureux mieux qu' une immense fortune.
Si 30:16 Tsy misy harena tsaratsara kokoa noho ny hasalamam-batana; ary tsy misy hafaliana tsaratsara kokoa noho ny hafaliam-po. Il n' y a richesse préférable à la santé ni bien-être supérieur à la joie du coeur.
Si 30:17 Aleo maty toy izay velon-dratsy, aleo fitsaharana mandrakizay, toy izay fijaliana lalandava. Plutôt la mort qu' une vie chagrine, l'éternel repos qu' une maladie persistante.
Si 30:18 Ny fananana atolotra amin' ny vava mikombona, dia toy ny fanatitra fihinana, apetraka eo ambony fasana. Des mets à profusion devant une bouche fermée, telles sont les offrandes déposées sur une tombe.
Si 30:19 Hatao inona ny fanatitra amin' ny sampy? tsy mahahinana izany izy, na handre izay fofony akory: Que sert l' offrande à une idole qui ne mange ni ne sent! Tel est celui que le Seigneur persécute
Si 30:20 toy izany ny olona tanahin' Andriamanitra amin' ny aretina: mahita maso izy ka misento, toy ny fisenton' ny eonoka, mitana virjiny eo an-tanany. il regarde et soupire, il est comme un eunuque qui étreint une vierge et soupire.
Si 30:21 Aza avela hianjadian' alahelo ny fonao; ary aza mampahory tena amin' ny eritreritra. Ne te laisse pas aller à la tristesse et ne t' abandonne pas aux idées noires.
Si 30:22 Ny hafaliana ao am-po no fiainan' ny olombelona; ary ny firavoravoan' ny olona no halavam-piainana ho azy. La joie du coeur, voilà la vie de l' homme, la gaîté, voilà qui prolonge ses jours.
Si 30:23 Tiavo ny fanahinao, ka ampionony ny fonao, ary roahy lavitra anao ny alahelo, ary tsy misy soa azo amin' izany. Trompe tes soucis, console ton coeur, chasse la tristesse car la tristesse en a perdu beaucoup, elle ne saurait apporter de profit.
Si 30:24 Mahafohy andro iainana ny hatezerana amam-pisafoahana; ary maha-antitra alohan' ny fotoana ny ahiahy. Passion et colère abrègent les jours, les soucis font vieillir avant l' heure.
Si 30:25 Ny fo mazava sy tsara miahy ny hanina izay antom-pivelomany. A coeur généreux, bon appétit il se soucie de ce qu' il mange.

<-
->