<-
->

Si 37:1 Ny sakaiza rehetra samy milaza hoe: Izaho koa sakaizanao; nefa misy sakaiza amin' ny anarany fotsiny. Tout ami dit : "Moi aussi je suis ton ami", mais tel n' est ami que de nom.
Si 37:2 Moa va tsy alahelo mila hahafaty, raha namana aman-tsakaiza no mivadika ho fahavalo? N' est-ce pas pour un homme un chagrin mortel qu' un camarade ou un ami qui devient ennemi?
Si 37:3 Ry hevi-dratsy o, nivoaka avy aiza hianao, mba hanototra fitaka ny tany? O mauvais penchant, pourquoi as-tu été créé, pour couvrir la terre de malice?
Si 37:4 Ny mpinamana mifaly amin' ny fifalian' ny sakaizany; kanjo mivadika mamely azy izy amin' ny andro mahory. Le camarade félicite un ami dans le bonheur et au moment de l' adversité se tourne contre lui.
Si 37:5 Misy namana miombon' alahelo amin' ny sakaizany, mba hahavoky ny kibony. Kanjo ny ampingany no raisiny, nony manoloana ny ady. Le camarade compatit avec son ami par intérêt et au moment du combat prend les armes.
Si 37:6 Aza manadino ny sakaizanao ao am-ponao; ary aza manary ny fahatsiarovana azy, ao anatin' ny harem-be. N' oublie pas ton ami dans ton coeur, ne perds pas son souvenir au milieu des richesses.
Si 37:7 Samy manoro hevitra avokoa ny mpanoro hevitra; nefa misy manoro hevitra mikendry ny soa ho an' ny tenany. Tout conseiller donne des conseils, mais il en est qui cherchent leur intérêt.
Si 37:8 Mitandrema tena amin' ny mpanoro hevitra, ary ataovy izay hahalalanao izay mety hahasoa azy aloha; - fa ny soa ho an' ny tenany no hanoroany hevitra. - Mba tsy hilokany ny aminao, Méfie-toi du donneur de conseils, demande-toi d' abord de quoi il a besoin car il donne ses conseils dans son propre intérêt de crainte qu' il ne jette son dévolu sur toi,
Si 37:9 sy tsy hanaovany hoe: Tsara ny lalanao; dia hihataka manandrify anao izy hizaha izay hanjo anao. qu' il ne te dise : "Tu es sur la bonne voie", et ne reste à distance pour voir ce qui t' arrivera.
Si 37:10 Aza maka hevitra amin' ny olona manao jery vilana anao, ary afeno an' izay mialona anao ny fikasanao. Ne consulte pas quelqu' un qui te regarde en dessous et à ceux qui t' envient, cache tes desseins.
Si 37:11 Aza maka hevitra amin' ny vehivavy, ny amin' ny rafiny; amin' ny kanosa, ny amin' ny ady; amin' ny mpivarotra, ny amin' ny takalo; amin' ny mpividy, ny amin' ny varotra; amin' ny mpialona, ny amin' ny fankasitrahana; amin' ny olona tsy mangoraka, ny amin' ny asa fiantrana; amin' ny kamo, ny amin' ny asa hatao na inona na inona; amin' ny mpikarama ao an-trano, ny amin' ny famitan-javatra; amin' ny mpanompo kamo, ny amin' ny lahasa lehibe; aza miankina amin' ireo olona ireo, amin' ny hevitra iray akory. Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale, ni un poltron sur la guerre, ni un négociant sur le commerce, ni un acheteur sur une vente, ni un envieux sur la reconnaissance, ni un égoïste sur la bienfaisance, ni un paresseux sur un travail quelconque, ni un mercenaire saisonnier sur l' achèvement d' une tâche, ni un domestique nonchalant sur un grand travail; ne t' appuie sur ces gens pour aucun conseil.
Si 37:12 Fa aoka ho matetika hianao no ao amin' ny olona tia vavaka, izay fantatrao ho mpitandrina ny didy, manana fo araka ny fonao, ary hiarak' ory aminao, raha lavo hianao. Mais adresse-toi toujours à un homme pieux, que tu connais pour observer les commandements, dont l'âme est comme la tienne, et qui, si tu échoues, sera compatissant.
Si 37:13 Manaraka izany dia aoka hifikitra amin' izay hevitry ny fonao hianao, fa tsy misy olona mahatoky toa azy, ho anao. Ensuite, tiens-toi au conseil de ton coeur, car nul ne peut t'être plus fidèle.
Si 37:14 Fa indraindray ny fon' ny olombelona milaza zavatra betsaka mihoatra noho ny tily fito voapetraka hitily eo amin' ny havoana. Car l'âme de l' homme l' avertit souvent mieux que sept veilleurs en faction sur une hauteur.
Si 37:15 Ary amin' izany rehetra izany, mangataha amin' ny Avo Indrindra, mba hitari-dalana anao mazava tsara. Et par-dessus tout cela, supplie le Très-Haut, qu' il dirige tes pas dans la vérité.
Si 37:16 Mialoha ny asa rehetra ny teny: mialoha ny asa atao rehetra ny fandinihana. Le principe de toute oeuvre c' est la raison, avant toute entreprise il faut la réflexion.
Si 37:17 Zavatra efatra no miseho ho mariky ny fiovaovan' ny fo: La racine des pensées, c' est le coeur, il donne naissance à quatre rameaux
Si 37:18 ny tsara sy ny ratsy, ary ny fiainana sy ny fahafatesana; ka ny lela mandrakariva no tompon' ireny. le bien et le mal, la vie et la mort, et ce qui les domine toujours, c' est la langue.
Si 37:19 Misy olona malina sy mpampianatra ny maro, nefa tsy vanon-ko inona, raha ho an' ny tenany. Tel homme est habile pour enseigner les autres qui, pour lui-même, n' est bon à rien;
Si 37:20 Maharikoriko ny olona mihambohambo ho hendry amin' ny teniny: tsy hanan-kohanina no hiafarany. tel homme, beau parleur, est détesté, il finira par mourir de faim,
Si 37:21 Fa tsy momba azy ny fankasitrahan' ny Tompo, satria tsy manam-pahendrena akory izy. car le Seigneur ne lui accorde pas sa faveur il est dépourvu de toute sagesse.
Si 37:22 Misy hendry izay hendry ho an' ny tenany; ary ny vokatry ny fahalalany dia azo antoka eo amin' ny molotra. Tel est sage à ses propres yeux et les fruits de son intelligence sont, à l' entendre, assurés.
Si 37:23 Ny olona hendry dia mampianatra ny fireneny, ary azo antoka ny vokatry ny fahalalàny. Le vrai sage enseigne son peuple et les fruits de son intelligence sont assurés.
Si 37:24 Feno fanambinina ny olona hendry, ary mitory azy ho sambatra izay rehetra mahita azy. Le sage est comblé de bénédiction, tous ceux qui le voient le proclament heureux.
Si 37:25 Voafetra ihany ny isan' ny andro iainan' ny olombelona; fa ny andron' Israely tsy hita isa. Le temps de la vie humaine est compté, mais les jours d' Israël sont infinis.
Si 37:26 Ny hendry dia tonga mahatoky eo amin' ny vahoakany, ary ny anarany ho velona mandrakizay. Le sage, au milieu du peuple, s' acquiert la confiance son nom vivra éternellement.
Si 37:27 Anaka, ny fanahinao no ilao hevitra amin' izay fomba fiainanao, fantaro izay manimba azy, ka aza omena azy izany. Mon fils, pendant ta vie éprouve ton tempérament, vois ce qui t' est contraire et ne te l' accorde pas.
Si 37:28 Fa ny zavatra rehetra na inona na inona tsy mahasoa ny olona rehetra na iza na iza ary tsy dia samy mahita fiadanana amin' ny zavatra rehetra avy. Car tout ne convient pas à tous et tout le monde ne se trouve pas bien de tout.
Si 37:29 Aza dia tsy mety afa-diana eo anoloan' izay hanim-py, ary aza dia mianjera ihany amin-kalianana, amin' ny nahandro, Ne sois pas gourmand de toute friandise et ne te jette pas sur la nourriture,
Si 37:30 fa ny fihinanan-doatra mitarazo faharisarisana; ary ny tsy fahalalana onony mitarika amin' ny areti-mandalo aza. car trop manger est malsain et l' intempérance provoque les coliques.
Si 37:31 Nahafaty olona maro ny tsy fahalalana onony, fa izay mifady no manalava ny andro iainany. Beaucoup sont morts pour avoir trop mangé, celui qui se surveille prolonge sa vie.

<-
->