<-
->

Si 49:1 Ny fahatsiarovana an' i Josiasa dia zava-manitra, natao tamin' ny fofona manitra indrindra, namboarina tamin' ny fahaizan' ny mpamorona zava-manitra; mamy toy ny tantely ny fahatsiarovana azy, amin' ny vava rehetra, ary toy ny mozika eo amin' ny fanasana. Le souvenir de Josias est une mixture d' encens préparée par les soins du parfumeur; il est comme le miel doux à toutes les bouches, comme une musique au milieu d' un banquet.
Si 49:2 Hainy ny nitarika ny vahoaka ho amin' ny fibebahana, ary vitany ny mamoana ny fahavetavetana avy amin' ny fankahalana fivavahana. Lui-même prit la bonne voie, celle de convertir le peuple, il extirpa l' impiété abominable;
Si 49:3 Nampitodika marina ny fony amin' ny Tompo izy, ary nanamafy ny fitiavam-bavaka, tamin' ny andron' ny mpankahala fivavahana. il dirigea son coeur vers le Seigneur, en des temps impies il fit prévaloir la piété.
Si 49:4 Afa-tsy Davida sy Ezekiasa ary Josiasa, dia nanao ny ratsy avokoa ny hafa rehetra; nahafoy ny lalan' ny Avo Indrindra ny mpanjakan' i Joda, ka nizotra ho amin' ny fahaverezany. Hormis David, Ezéchias et Josias, tous multiplièrent les transgressions, ils abandonnèrent la loi du Très-Haut les rois de Juda disparurent.
Si 49:5 Satria navelany ho an' ny hafa ny fahefany, ary ho an' ny firenen-kafa ny voninahiny. Car ils livrèrent leur vigueur à d' autres, leur gloire à une nation étrangère.
Si 49:6 Nodoran' izy ireo ny tanana voafidy ho an' ny fitoerana masina, ary nataony lao ny kianjany, noho ny amin' i Jeremia. Les ennemis brûlèrent la ville sainte élue, rendirent désertes ses rues,
Si 49:7 Fa ratsy fitondra azy izy, nefa ilay voahasina ho mpaminany hatrany an-kibon-dreniny, mba hanongana sy handrava ary hamono, sady hanorina sy hamboly koa. selon la parole de Jérémie. Car ils l' avaient maltraité, lui, consacré prophète dès le sein de sa mère pour déraciner, détruire et ruiner, mais aussi pour construire et pour planter.
Si 49:8 Ezekiela dia nibanjina ny fahitam-boninahitra, izay nasehon' ny Tompo azy, tambonin' ny kalesin' ny Kerobima; C' est Ezéchiel qui vit une vision de gloire que Dieu lui montra sur le char des chérubins,
Si 49:9 fa nihevitra ny fahavalo, tao anatin' ny ranonoram-baratra mananontanona izy, ary nanisy soa an' izay nanaraka ny lala-mahitsy. car il fit mention des ennemis dans l' averse pour favoriser ceux qui suivent la voie droite.
Si 49:10 Ny amin' ireo mpaminany roa ambin' ny folo lahy dia aoka ho velona indray anie ny taolany avy ao anaty fasany. Fa nampionona an' i Jakoba izy ireo, ary namonjy azy tamin' ny fanantenana marina. Quant aux douze prophètes, que leurs os refleurissent dans la tombe, car ils ont consolé Jacob, ils l' ont racheté dans la foi et l' espérance.
Si 49:11 Atao ahoana no fankalaza an' i Zorobabela? Fa toy ny peratra fitomboka eo amin' ny tanana an-kavanana izy. Comment faire l'éloge de Zorobabel? Il est comme un sceau dans la main droite;
Si 49:12 Torak' izany koa Jeso, zanak' i Josedeka! Fa izy roa lahy ireo tamin' ny androny nanorina ny tranon' Andriamantra indray ary samy nanangana ny tempoly, voatokana ho an' ny Tompo, sy voatendry hanana voninahitra mandrakizay. et de même Josué fils de Iosédek, eux qui, de leur temps, construisirent le Temple et firent monter vers le Seigneur un peuple saint, destiné à une gloire éternelle.
Si 49:13 Lehibe koa ny fahatsiarovana an' i Nehemia, izay nanangana indray ny mandantsika efa rava, sy nanamboatra indray ny vavahadintsika mbamin' ny hidiny, ary nanorina ny tranontsika indray. De Néhémie le souvenir est grand, lui qui releva pour nous les murs en ruine, établit portes et verrous et releva nos habitations.
Si 49:14 Tsy misy olona tahaka an' i Henaoka teto ambany masoandro, fa izy koa nofaohina tamin' ity tany ity. Personne sur terre ne fut créé l'égal d' Hénok, c' est lui qui fut enlevé de terre.
Si 49:15 Tsy nisy koa olombelona tahaka an' i Josefa, filohan' ny rahalahiny, tohan' ny fireneny; ary voatahiry tamim-pitandremana ny taolam-balony. On ne vit jamais non plus naître un homme comme Joseph, chef de ses frères, soutien de son peuple; ses os furent visités.
Si 49:16 Sema sy Seta koa, nankalazaina teo amin' ny olombelona; fa Adama no ambonin' ny zavatra rehetra tamin' ny zava-voahary. Sem et Seth furent glorieux parmi les hommes, mais au-dessus de toute créature vivante est Adam.

<-
->