<-
->

Si 8:1 Aza mifanditra amin' ny olona manam-pahefana, fandrao dia latsaka eo an-tanany hianao. Ne lutte pas avec un grand, de peur de tomber entre ses mains.
Si 8:2 Aza mifanjihitra amin' ny olona mpanankarena, fandrao ny lanjam-bolany no hoentiny miady aminao; fa efa nahavery olona maro ny volamena, ary efa navaonany mbamin' ny fon' ny mpanjaka aza. Ne te querelle pas avec un riche, de peur qu' il n' ait plus de poids que toi; car l' or a perdu bien des gens et a fait fléchir le coeur des rois.
Si 8:3 Aza mifanditra amin' ny olona basivava, ary aza tohofana kitay ny afony. Ne dispute pas avec un beau parleur, ne mets pas de bois sur le feu.
Si 8:4 Aza manao vazivazy amin' ny olona ratsy taiza, fandrao dia afa-baraka ny razanao. Ne plaisante pas avec un homme mal élevé, de peur de voir insulter tes ancêtres.
Si 8:5 Aza mananihany ny olona mivily hiala amin' ny ota; tsarovy fa mendrika hosazina avokoa isika rehetra. Ne fais pas de reproches au pécheur repentant, souviens-toi que nous sommes tous coupables.
Si 8:6 Aza maneso olona amin' ny fahanterany; fa ny sasany amintsika, efa miha-antitra ihany koa. Ne méprise pas un homme avancé en âge, car peut-être nous aussi deviendrons vieux.
Si 8:7 Aza mifaly raha misy olona maty, tsarovy fa ho faty avokoa isika. Ne te réjouis pas de la mort d' un homme, souviens-toi que tous nous devons mourir.
Si 8:8 Aza manao tsirambina amin' ny tenin' ny hendry, ary dinidinihonao ny foto-keviny, fa amin' izy ireny no hianaranao ny fahendrena, sy hahaizanao manompo ny lehibe. Ne méprise pas le discours des sages et reviens souvent à leurs maximes; car c' est d' eux que tu apprendras la doctrine et l' art de servir les grands.
Si 8:9 Aza avela tsy ho henonao ny tenin' ny anti-panahy, fa izy koa dia mba nahare tamin' ny razany; ka amin' izy ireny no hianaranao ny fahendrena, sy hahaizanao mamaly rahefa hilaina izany. Ne fais pas fi du discours des vieillards, car eux-mêmes ont été à l'école de leurs parents; c' est d' eux que tu apprendras la prudence et l' art de répondre à point nommé.
Si 8:10 Aza mampirehitra ny arin' ny mpanota, fandrao dia levon' ny firedaredan' ny lelafony hianao. Ne mets pas le feu aux charbons du pécheur de crainte de te brûler à sa flamme.
Si 8:11 Aza mifanandrina amin' ny miavom-bava maneso anao, fandrao amitsahany hianao, iandrasany vava latsaka. Ne te laisse pas pousser à bout par l' homme coléreux, ce serait un piège tendu devant tes lèvres.
Si 8:12 Aza mampisambotra an' izay mahery noho hianao, ary raha misy nampisamborinao azy ataovy anisan' ny very. Ne prête pas à un homme plus fort que toi si tu prêtes, tiens la chose pour perdue.
Si 8:13 Aza miantoka mihoatra noho izay zakanao; ary raha niantoka hianao manahia ho toy ny handoa. Ne te porte pas caution au-delà de tes moyens si tu t' es porté caution, sois prêt à payer.
Si 8:14 Aza manana ady amin' ny mpitsara, fa noho ny hajany no hanapahan' ny olona ny momba azy. N' aie pas de procès avec un juge, car la sentence sera rendue en sa faveur.
Si 8:15 Aza miara-dalana amin' ny olona sahisahy foana, fandrao tonga enta-mavesatra ho anao izy; fa ataony araka ny haitraitrany ny zavatra rehetra. Ka hiara-bery aminy hianao, noho ny hadalany. Ne te mets pas en route avec un aventurier, de peur qu' il ne s' impose à toi car il n' en fait qu'à sa tête et sa folie te perdra avec lui.
Si 8:16 Aza mifanditra amin' ny olona foizina, ary aza mamaky ny efitra miaraka aminy; fa tsinontsinona eo imasony ny ra latsaka, ka hakapony, lavitry ny vonjy any, hianao. Ne te dispute pas avec un homme coléreux, ne t' engage pas avec lui dans un lieu désert, car le sang ne compte pas à ses yeux et là où il n' y a pas de secours il se jettera sur toi.
Si 8:17 Aza miara-midinika amin' ny adala, fa tsy mahatam-bava izy, na amin' inona na amin' inona. Ne prends pas un sot pour confident, car il ne saurait garder ton secret.
Si 8:18 Aza manao zavatra ilaina afenina eo imason' ny vahiny; fa tsy mahalala izay mety hataony hianao. Devant un étranger, ne fais rien qui doive rester secret, car tu ne sais pas ce qu' il peut inventer.
Si 8:19 Aza mamboraka ny fonao amin' ny olona rehetra, raha tsy ta-hahazo valy ratsy hianao. N' ouvre pas ton coeur à n' importe qui et ne prétends pas obtenir ses bonnes grâces.

<-
->