<-
->

Si 34:1 Fanantenam-poana sy mamitaka no andrandrain' ny adala; ary ny nofy mampisidina ny kentrina. Les espérances vaines et trompeuses sont pour l' insensé et les songes donnent des ailes aux sots.
Si 34:2 Toy ny mitady hisambotra aloka sy hahataka-drivotra, ny mandraiki-tsaina amin' ny nofy. C' est saisir une ombre et poursuivre le vent que de s' arrêter à des songes.
Si 34:3 Zavatra iray araka ny iray hafa, no hitan' ny olona amin' ny nofy; toy ny sarin' ny tavan' olona anankiray, eo anoloan' ny tavany. Miroir et songes sont choses semblables en face d' un visage paraît son image.
Si 34:4 Inona no madio, mety hipoitra avy amin' ny fahalotoana? Inona no marina mety hipoitra avy amin' ny lainga? De l' impur que peut-on tirer de pur? Du mensonge que peut-on tirer de vrai?
Si 34:5 Zava-poana ny fanandroana sy ny fambara ary ny nofy, tahaka ny anjoanjom-pieritreretana ao am-pon' ny vehivavy bevohoka. Divination, augures, songes, autant de vanités, ce sont là rêveries de femme enceinte.
Si 34:6 Aza avela hiraikitra amin' izany ny fonao, afa-tsy raha nirahin' ny Avo Indrindra, amin' ny famangiana. A moins qu' ils ne soient envoyés en visiteurs du Très-Haut, n' y applique pas ton coeur.
Si 34:7 Fa efa namily lalana olona maro ny nofy, ary lavo izay nanankina ny fanantenany taminy. Les songes ont égaré beaucoup de gens, ceux qui comptaient dessus ont échoué.
Si 34:8 Ny lalana no tanteraka tsy misy fitaka, toy ny ahatanterahan' ny teny misy fahendrena, aloaky ny vava mahatoky. C' est sans mensonge que s' accomplit la Loi et la sagesse est parfaite dans la sincérité.
Si 34:9 Mahay zavatra betsaka ny olona nahita fianarana; ary miteny amim-pahendrena ny olona ela nikarohana. On a beaucoup appris quand on a beaucoup voyagé et un homme d' expérience parle avec intelligence.
Si 34:10 Izay tsy nozahan-toetra, kely zava-pantatra; ary izay efa nandeha nivahiny, be fahamalinana. Celui qui n' a pas été à l'épreuve connaît peu de choses, mais celui qui a voyagé déborde de savoir-faire.
Si 34:11 Nahita zavatra betsaka aho tany am-pivahiniako, ka be noho ny teniko ny fahaizako. J' ai beaucoup vu au cours de mes voyages et j' en ai compris plus que je ne saurais dire.
Si 34:12 Matetika no efa saika maty aho, fa voavonjy noho izany fikarohana izany. Bien des fois j' ai été en danger de mort, et j' ai été sauvé, voici de quelle manière
Si 34:13 Ho velona ny fanahin' izay matahotra ny Tompo; fa amin' ny mpamonjy azy ny fanantenany. Ceux qui craignent le Seigneur, leur esprit vivra, car leur espérance s' appuie sur qui peut les sauver.
Si 34:14 Izay matahotra ny Tompo, tsy matahotra na inona na inona, tsy mangovitra izy fa Andriamanitra no fanantenany. Celui qui craint le Seigneur n' a peur de rien, il ne tremble pas, car Dieu est son espérance.
Si 34:15 Sambatra ny fanahin' izay matahotra ny Tompo! Iza no iankinany, ary iza no manohana azy? Heureuse l'âme de qui craint le Seigneur sur qui s' appuie-t-il et qui est son soutien?
Si 34:16 Ny mason' ny Tompo dia eo amin' izay tia azy; mpiharo mahery izy, ary fiankinana mafy, fialofana amin' ny rivotra avy atsinanana, fialofana amin' ny hainandro mirehitra avy atsimo, fiambenana amin' ny fanafintohinana, vonjy amin' ny fahalavoana; Les regards du Seigneur sont fixés sur ceux qui l' aiment, puissante protection, soutien plein de force, abri contre le vent du désert, ombrage contre l' ardeur du midi, protection contre les obstacles, assurance contre les chutes.
Si 34:17 manandratra ny fanahy, manazava ny maso, manome fahasalamana, fiainana amam-pitahiana izy. Il élève l'âme, il illumine les yeux, il donne santé, vie et bénédiction.
Si 34:18 Fanatitra vazivazy ratsy, ny harena azo tsy an-drariny atao sorona; ary ny vazivazin' ny mpanota, tsy ankasitrahan' Andriamanitra. Sacrifier un bien mal acquis, c' est se moquer, les dons des méchants ne sont pas agréables.
Si 34:19 Tsy ankasitrahan' ny Avo Indrindra ny fanatitry ny mpankahala fivavahana, ary tsy ny hamaroan' ny zavatra atao sorona no amelany ny heloka. Le Très-Haut n' agrée pas les offrandes des impies, ce n' est pas pour l' abondance des victimes qu' il pardonne les péchés.
Si 34:20 Mamono zanaka eo imason-drainy, izay manatitra sorona nalaina tamin' ny fananan' ny mahantra. C' est immoler le fils en présence de son père que d' offrir un sacrifice avec les biens des pauvres.
Si 34:21 Ny mofon' ny malahelo no ain' ny mahantra; fa izay manala izany aminy, dia mpamono olona. Une maigre nourriture, c' est la vie des pauvres, les en priver, c' est commettre un meurtre.
Si 34:22 Mamono mahafaty namana, izay maka ny fivelomany; mandatsa-dra izay mitana ny tambin' ny mpikarama. C' est tuer son prochain que de lui ôter la subsistance, c' est répandre le sang que de priver le salarié de son dû.
Si 34:23 Ny iray manorina, ny hafa kosa mandrava; inona no azon' ireo afa-tsy ny fisahiranana ihany? L' un bâtit, l' autre démolit; qu' en retirent-ils sinon de la peine?
Si 34:24 Ny iray mivavaka, ny iray kosa manozona: ny feon' iza amin' izy roa tonta ireo no hohenoin' ny Tompo? L' un bénit, l' autre maudit de qui le Maître écoutera-t-il la voix?
Si 34:25 Izay misasa, avy nikasika ny maty, mikasika azy indray, inona no azony tamin' ny nisasany? Qui se purifie du contact d' un mort et de nouveau le touche, que lui sert son ablution?
Si 34:26 Toy izany ny olona mifady hanina noho ny fahotany, raha miverina manota indray izy: iza no hihaino ny fivavahany, ary hampaninona azy ny fietreny? Ainsi l' homme qui jeûne pour ses péchés, puis s' en va et les commet encore; qui exaucera sa prière? Que lui sert de s' humilier?

<-
->