Chapitres et versets citant Fahata-Moaba

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve. ny taranak' i Pahatamoaba, avy tamin' ny zanak' i Jesoa sy Joaba, dia roa ambin' ny folo amby valon-jato sy roa arivo; roa ambin' ny folo sy valon-jato sy roa arivo ny taranak' i Fahata-Moaba, avy amin' ny zanak' i Josoe sy Joaba; les fils de Pahat-Moab, c' est-à-dire les fils de Josué et de Yoab : 2.812;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.11 Malchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahathmoab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces. Ny sasany koa mbamin' ny tilikambo misy ny fatana fandoroana dia namboarin' i Malkia, zanak' i Harima, sy Hasoba. zanak' i Pahatamoaba. Ny laniny sasany amin' ny manda sy ny tilikambon' ny Fatana fandoroana kosa, namboarin' i Melkiasa zanak' i Herema sy Hasoba zanak' i Fahata-Moaba. Malkiyya, fils de Harim, et Hashshub, fils de Pahat-Moab, réparèrent le secteur suivant jusqu'à la tour des Fours.
...............
Neh / Ne 7.11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen. ny taranak' i Pahatamoaba, dia avy tamin' ny zanak' i Jesoa sy Joaba, dia valo ambin' ny folo amby valon-jato sy roa arivo; valo ambin' ny folo sy valon-jato sy roa arivo, ny taranak' i Fahata-Moaba, avy amin' ny taranak' i Josoe sy Joaba; les fils de Pahat-Moab, c' est-à-dire les fils de Josué et de Yoab : 2.818;