Chapitres et versets citant Zama

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 11.19 Which bare him children; Jeush, and Shamariah, and Zaham. izay nahazoany zaza, dia Jeosy sy Semaria ary Zahama. ka nitera-dahy taminy izy, dia Jehosa, Somorià, ary Zama. Elle lui donna des fils : Yéush, Shemarya et Zaham.