Chapitres et versets citant Ebera

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 10.21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. Dia niteraka koa Sema, rain' ny zanak' i Ebera rehetra rahalahin' i Jafeta, izay zokiny. Dia nitera-dahy koa Sema, rain' ny zanak' i Ebera rehetra, sy zokin' i Jafeta. Une descendance naquit également à Sem, l' ancêtre de tous les fils de Éber et le frère aîné de Japhet.
...............
Gen / Jen 10.24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber. Ary Arpaksada niteraka an' i Sela; ary Sela niteraka an' i Ebera. Arfaksada niteraka an' i Sale, ary Sale niteraka an' i Ebera. Arpakshad engendra Shélah et Shélah engendra Éber.
Gen / Jen 10.25 And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother' s name was Joktan. Ary Ebera niteraka roa lahy: ny anaran' ny iray natao hoe Palega, satria tamin' ny androny no nizarana ny tany; ary Joktana no anaran' ny rahalahiny. Roa lahy no zanak' i Ebera, ka Falega no anaran' ny anankiray, fa tamin' ny androny dia voazara ny tany, ary Jektàna no anaran' ny rahalahiny. A Éber naquirent deux fils : le premier s' appelait Péleg, car ce fut en son temps que la terre fut divisée, et son frère s' appelait Yoqtân.
...............
Gen / Jen 11.14 And Salah lived thirty years, and begat Eber: Ary rehefa telo-polo taona ny andro niainan' i Sela, dia niteraka an' i Ebera izy. Rahefa telo-polo taona ny andro niainan' i Sale dia niteraka an' i Ebera izy. Quand Shélah eut trente ans, il engendra Éber.
Gen / Jen 11.15 And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters. Ary ny andro niainan' i Sela taorian' ny niterahany an' i Ebera dia telo amby efa-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary mbola velona telo amby efa-jato taona Sale taorian' ny niterahany an' i Ebera, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy izy. Après la naissance de Éber, Shélah vécut quatre cent trois ans et il engendra des fils et des filles.
Gen / Jen 11.16 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg: Ary rehefa efatra amby telo-polo taona ny andro niainan' i Ebera, dia niteraka an' i Palega izy. Rahefa efatra amby telo-polo taona ny andro niainan' i Ebera dia niteraka an' i Falega izy. Quand Éber eut trente-quatre ans, il engendra Péleg.
Gen / Jen 11.17 And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters. Ary ny andro niainan' i Ebera taorian' ny niterahany an' i Palega dia telo-polo amby efa-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary mbola velona telo-polo sy efa-jato taona Ebera, taorian' ny niterahany an' i Falega, sady niteraka zazalahy aman-jazavavy izy. Après la naissance de Péleg, Éber vécut quatre cent trente ans et il engendra des fils et des filles.

  Numbers Fanisana na Nomery Fanisana Les Nombres
...............
Nom / Fan 24.24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever. Ary hisy sambo avy any amin' ny tany Kitima, dia hampietry an' i Asyra sy Ebera, ka ho lany ringana no hiafarany. Mampahory an' i Asora, mampahory an' i Hebera, Fa efa raikitra fa ho ringana koa izy. des vaisseaux du côté de Kittim. Ils oppriment Assur, ils oppriment Ébèr, lui aussi périra pour toujours. "

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber. Ary Arpaksada niteraka an' i Sela; ary Sela niteraka an' i Ebera. Arfaksada niteraka an' i Sale, ary Sale niteraka an' i Hebera. Arpakshad engendra Shélah et Shélah engendra Éber.
1Tt / 1Tan 1.19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother' s name was Joktan. Ary Ebera niteraka roa lahy: ny anaran' ny iray natao hoe Palega, satria tamin' ny androny no nizarana ny tany; ary Joktana no anaran' ny rahalahiny. Roa no zanakalahy naterak' i Hebera: ny anaran' ny anankiray dia Falega, fa tamin' ny androny no nizarana ny tany; ary ny anaran' ny rahalahiny kosa dia Jektana. A Éber naquirent deux fils : le premier s' appelait Péleg, car ce fut en son temps que la terre fut divisée, et son frère s' appelait Yoqtân.
...............
1Tt / 1Tan 1.25 Eber, Peleg, Reu, Ebera, Palega, Reo, Hebera, Falega, Regao, Éber, Péleg, Réu,
...............
1Tt / 1Tan 5.13 And their brethren of the house of their fathers were, Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven. Ary ny rahalahiny araka ny fianakaviany avy dia Mikaela sy Mesolama sy Seba sy Joray sy Jakana sy Zia ary Ebera; fito izy. Ny rahalahin' ireo araka ny fokom-pianakaviany avy dia Mikaela, Mosolama, Sebe, Joraì, Jakàna, Zie ary Hebera, fito izy. Leurs frères, par familles : Mikaèl, Meshullam, Sheba, Yoraï, Yakân, Zia, Éber : sept.
...............
1Tt / 1Tan 8.12 The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof: Ary ny zanakalahin' i Elpala dia Ebera sy Misama ary Samera, izay nanorina an' i Ono sy Loda sy ny zana-bohiny; Zanakalahin' i Elfaala: Hebera, Misaama ary Samada, izay nanorina an' i Onao sy Loda mbamin' ny tanàna momba azy. Fils d' Elpaal : Éber, Mishéam et Shémed : c' est lui qui bâtit Ono, et Lod avec ses dépendances.

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 12.20 Of Sallai, Kallai; of Amok, Eber; ny avy tamin' i Salay dia Kalay; ny avy tamin' i Amoka dia Ebera; Kelai avy amin' i Selai; Hebera avy amin' i Amòka; famille de Sallaï : Qallaï; famille d' Amoq : Eber;

  The Gospel according to Luke Lioka Lioka L'Évangile selon Saint Luc
...............
Lio / Lk 3.35 Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala, zanak' i Seroga, zanak' i Reo, zanak' i Palega, zanak' i Ebera, zanak' i Sela, zanak' i Saroga, zanak' i Reo, zanak' i Falega, zanak' i Hebera, zanak' i Salè, fils de Sérouch, fils de Ragau, fils de Phalec, fils d'Éber, fils de Sala,