Chapitres et versets citant Hasabia

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 6.30 Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son. zanakalahin' i Hasabia, zanakalahin' i Amazia, zanakalahin' i Hilkia, zanak' i Hosabiasa, zanak' i Amasiasa, zanak' i Helkiasa, fils de Hashabya, fils d' Amaçya, fils de Hilqiyya,
...............
1Tt / 1Tan 9.14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari; Ary tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, tamin' ny taranak' i Merary, Ny tamin' ny Levita: Semeià zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasebià, tamin' ny taranak' i Merarì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya des fils de Merari,
...............
1Tt / 1Tan 25.3 Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the Lord. Tamin' i Jedotona, ny zanany dia Gedalia sy Zery sy Jesaia sy Hasabia ary Matitia, enin-dahy ireo ka nofehezin' i Jedotona rainy, izay naminany tamin' ny lokanga hidera sy hisaotra an' i Jehovah. Amin' Iditona, ny zanakalahin' Iditona: Godohiasa, Sorì, Jereiasa, Hasabiasa, Matatiasa, ary Semeia, enina izy araka ny didin' Iditona rainy, izay naminany tamin' ny lokanga hidera sy hankalaza an' ny Tompo. Pour Yedutûn : fils de Yedutûn : Gedalyahu, Çeri, Yeshayahu, Hashabyahu, Mattityahu; ils étaient six sous la direction de leur père Yedutûn qui prophétisait au son des lyres en l' honneur et à la louange de Yahvé.
...............
1Tt / 1Tan 25.19 The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve: ny faharoa ambin' ny folo an' i Hasabia, izy mbamin' ny zanany sy ny rahalahiny, dia roa ambin' ny folo; ny faharoa ambin' ny folo, an' i Hasabiasa, mbamin' ireo zanany aman-drahalahiny: roa ambin' ny folo; Le douzième fut Hashabyahu; avec ses fils et ses frères ils étaient douze.
...............
1Tt / 1Tan 26.30 And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, were officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the Lord, and in the service of the king. Ary tamin' ny Hebronita dia Hasabia sy ny rahalahiny, lehilahy mahay fiton-jato amby arivo, no mpifehy tamin' ny Isiraely tany an-dafy andrefan' i Jordana ny amin' ny raharaha rehetra ho an' i Jehovah sy ny fanompoana ny mpanjaka. Tamin' ny Hebronita, dia Hasabiasa mbamin' ireo rahalahiny samy lehilahy mahery fo, fiton-jato amby arivo no isany, no nifehy an' Israely teny an-dafin' i Jordany any andrefana, amin' ny raharaha rehetra momba an' ny Tompo sy ny fanompoana ny mpanjaka. Pour les Hébronites : Hashabyahu et ses frères, mille sept cents guerriers responsables de la surveillance d' Israël à l' ouest du Jourdain, pour toutes les affaires de Yahvé et le service du roi.
...............
1Tt / 1Tan 27.17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok: tamin' ny Levita dia Hasabia, zanakalahin' i Kemoela; tamin' ny Aronita dia Zadoka; amin' ny Levita: Hasabiasa zanak' i Kamoela; amin' ny fianakavian' i Aarona, Sadaoka; Hashabya fils de Qemuel les Lévites, Sadoq les Aaronides,

  2nd Book of Chronicles 2 Tantara Tantara II 2ème Livre des Chroniques
...............
2Tt / 2Tan 35.9 Conaniah also, and Shemaiah and Nethaneel, his brethren, and Hashabiah and Jeiel and Jozabad, chief of the Levites, gave unto the Levites for passover offerings five thousand small cattle, and five hundred oxen. Ary Konania sy Semaia sy Netanela rahalahiny ary Hasabia sy Jeiela sy Jozabada, lehiben' ny Levita, nanome ondry aman' osy dimy arivo ho an' ny Levita hatao Paska ary omby dimam-jato. Koneniasa, Semeiasa sy Natanaela, rahalahiny, Hasabiasa, Jehiala, Jozabada, lehiben' ny Levita, nanome zanak' ondry dimy arivo sy omby diman-jato, ho an' ny Levita hanaovana ny Paka. Les officiers des lévites Konanyahu, Shemayahu et Netanéel son frère, Hashabyahu, Yeïel et Yozabad prélevèrent pour les lévites, comme victimes pascales, cinq mille têtes de petit bétail et cinq cents boeufs.

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 8.19 And Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brethren and their sons, twenty; ary Hasabia sy Jesaia, avy tamin' ny taranak' i Merary, mbamin' ny rahalahiny ary ny zanany roa-polo lahy; Hasabiasa ary Izaia koa miaraka aminy, avy amin' ny taranak' i Merarì, mbamin' ireo rahalahiny sy zanany roapolo lahy; plus Hashabya et avec lui son frère Yeshaya, des fils de Merari, ainsi que leurs fils : vingt hommes.
...............
Ezr / Esd 8.24 Then I separated twelve of the chief of the priests, Sherebiah, Hashabiah, and ten of their brethren with them, Ary nanokana roa ambin' ny folo lahy tamin' ny lohan' ny mpisorona aho, dia Serebia sy Hasabia ary rahalahiny folo lahy ho namany, Dia nifidy lohan' ny mpisorona roa ambin' ny folo lahy aho; dia Sarabiasa sy Hasabiasa, mbamin' ny folo lahy tamin' ireo rahalahiny; Je choisis douze des chefs des prêtres, en plus de Shérébya et Hashabya et avec eux dix de leurs frères;

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.17 After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keilah, in his part. Manarakaraka io dia namboatra koa ny Levita, dia Rehoma, zanak' i Bany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Hasabia , komandin' ny antsasaky ny fehin' i Keila, ho an' ny fehiny. Nanamboatra nanaraka azy, ny levita tarik' i Rehoma, zanak' i Benì. Nanamboatra teo anilany ho an' ny faritaniny, Hasebiasa lehiben' ny antsasaky ny faritanin' i Keilà. Après lui, les lévites réparèrent : Rehum, fils de Bani; à sa suite répara Hashabya, chef de la moitié du district de Qéïla, pour son district;
...............
Neh / Ne 10.12 Zaccur, Sherebiah, Shebaniah, Mika, Rehoba, Hasabia, Hanàna, Mikà, Rohoba, Hasebiasa, Mika, Rehob, Hashabya,
...............
Neh / Ne 11.15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni; Ary ny avy tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, zanak' i Bony; Avy amin' ny levita: Semeiasa zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasabiasa, zanak' i Bonì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya, fils de Bunni;
...............
Neh / Ne 11.22 The overseer also of the Levites at Jerusalem was Uzzi the son of Bani, the son of Hashabiah, the son of Mattaniah, the son of Micha. Of the sons of Asaph, the singers were over the business of the house of God. Ary ny mpifehy ny Levita tany Jerosalema amin' ny raharaha momba ny tranon' Andriamanitra dia Ozy, zanak' i Bany, zanak' i Hasabia, zanak' i Matania, zanak' i Mika, isan' ny mpihira, taranak' i Asafa. Ny mpifehy ny levita tao Jerosalema, dia Azì zanak' i Banì zanak' i Hasabiasa, zanak' i Mataniasa, zanak' i Mikà, anisan-taranak' i Asafa, ireo mpihira niadidy ny fanompoana ao an-tranon' Andriamanitra. Le chef des lévites de Jérusalem était Uzzi, fils de Bani, fils de Hashabya, fils de Mattanya, fils de Mika; il faisait partie des fils d' Asaph, les chantres chargés du service du Temple de Dieu;
...............
Neh / Ne 12.21 Of Hilkiah, Hashabiah; of Jedaiah, Nethaneel. ny avy tamin' i Hilkia dia Hasabia; ny avy tamin' i Jedaia dia Netanela. Hasabiasa, avy amin' i Heliasa; Natanaela avy amin' i Idaiasa. famille de Hilqiyya : Hashabya; famille de Yedaya : Netanéel.
...............
Neh / Ne 12.24 And the chief of the Levites: Hashabiah, Sherebiah, and Jeshua the son of Kadmiel, with their brethren over against them, to praise and to give thanks, according to the commandment of David the man of God, ward over against ward. Ary ny lohan' ny Levita dia Hasabia sy Serebia sy Jesoa, zanak' i Kadmiela, mbamin' ny rahalahin' ireo izay nifanandrify taminy, mba hidera sy hisaotra araka ny didin' i Davida, lehilahin' Andriamanitra, nifanandrify isan-tokony. Lohan' ny levita: Hasebiasa, Serebiasa, ary Josoe, zanak' i Kedmiela, niandraikitra niaraka tamin' ireo rahalahiny nifanandrify aminy, ny fankalazana sy ny fiderana an' Andriamanitra; araka ny nandaharan' i Davida olon' Andriamanitra an' izany: nanao antokony roa mifamaly. Les chefs des lévites étaient : Hashabya, Shérébya, Josué, Binnuï, Qadmiel; et leurs frères, qui leur faisaient face pour exécuter les hymnes de louange et d' action de grâces selon les instructions de David, homme de Dieu, une classe correspondante à l' autre,