Chapitres et versets citant Hasoba

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 3.20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five. ary Hasoba sy Ohela sy Berekia sy Hasadia ary Josaba-heseda; dimy izy. ary Hasabàna, Ohala, Barakiasa, Hasadiasa, Josabeseda, dimy izy. Fils de Meshullam : Hashuba, Ohel, Bérékya, Hasadya, Yushab-Hésed : cinq.
...............
1Tt / 1Tan 9.14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari; Ary tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, tamin' ny taranak' i Merary, Ny tamin' ny Levita: Semeià zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasebià, tamin' ny taranak' i Merarì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya des fils de Merari,

  Book of Nehemiah Nehemia Nehemia Livre de Néhémie
...............
Neh / Ne 3.11 Malchijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahathmoab, repaired the other piece, and the tower of the furnaces. Ny sasany koa mbamin' ny tilikambo misy ny fatana fandoroana dia namboarin' i Malkia, zanak' i Harima, sy Hasoba. zanak' i Pahatamoaba. Ny laniny sasany amin' ny manda sy ny tilikambon' ny Fatana fandoroana kosa, namboarin' i Melkiasa zanak' i Herema sy Hasoba zanak' i Fahata-Moaba. Malkiyya, fils de Harim, et Hashshub, fils de Pahat-Moab, réparèrent le secteur suivant jusqu'à la tour des Fours.
...............
Neh / Ne 3.23 After him repaired Benjamin and Hashub over against their house. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Benjamina sy Hasoba teo amin' ny tandrifin' ny tranony ihany. Manarakaraka ireo dia namboatra koa Azaria, zanak' i Mahaseia, zanak' i Anania, teo anilan' ny tranony ihany. Manarakaraka ireo, dia Benjamina sy Hasoba nanamboatra teo an-trandrifin' ny tranony. Manaraka ireo, Azariasa zanak' i Maasiasa zanak' i Anania, nanamboatra teo akaikin' ny tranony. Après eux Binyamîn et Hashshub réparèrent en face de leurs maisons. Après eux Azarya, fils de Maaséya, fils d' Ananya, répara à côté de sa maison.
...............
Neh / Ne 10.24 Hallohesh, Pileha, Shobek, Hosea, Hanania, Hasoba, Osea, Anania, Hasoba, Hoshéa, Hananya, Hashshub,
...............
Neh / Ne 11.15 Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni; Ary ny avy tamin' ny Levita dia Semaia, zanak' i Hasoba, zanak' i Azrikama, zanak' i Hasabia, zanak' i Bony; Avy amin' ny levita: Semeiasa zanak' i Hasoba, zanak' i Ezrikama, zanak' i Hasabiasa, zanak' i Bonì; Parmi les lévites : Shemaya, fils de Hashshub, fils d' Azriqam, fils de Hashabya, fils de Bunni;