Chapitres et versets citant Adana

  Book of Ezra Ezra Esdrasa Livre d'Esdras
...............
Ezr / Esd 2.59 And these were they which went up from Telmelah, Telharsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father' s house, and their seed, whether they were of Israel: Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adana ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy, na avy tamin' ny Isiraely, na tsia): Izao no nandeha avy tany Tel-Melà, Tel-Harsà, Keroba, Adona, Emera, ka tsy nahalaza ny fianakavian-drainy amam-pirazanany, hanamarina ny maha-Israely azy: Quant aux suivants, qui venaient de Tel-Mélah, Tel-Harsha, Kerub, Addân et Immer, ils ne purent faire connaître si leur famille et leur race étaient d' origine israélite