Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Ecritures Saintes Soratra Masina Holy Scriptures