Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Mathematics:
(in general)
Mathematika:
(amin' ny ankapobeny)
Mathématiques:
(en général)