Haizavamaniry : ravina
              satrana

Ny ravin-tsatrana