Ambohimanga
Ny vavahady lehibe
2003/10/03 15:41
18° 45' S 47° 33' E