Onive
Ambavaloza: riana faharoa amin'ny renirano Onive any Tsinjoarivo
2003/10/23 10:30
19° 38' 25" S 47° 41' 00" E