Lexique du Sakalava de Mayotte
(Jereo koa ny tenin' ny faritany)


dakatra (nom) crabe
dokitry (nom) canard
dongolo (nom) oignon
drañahary (nom) dieu