Lexique du Sakalava de Mayotte
(Jereo koa ny tenin' ny faritany)


lahy (adjectif) mâle
lalahy (nom) garçon
lalaña (nom) chemin
lalitry (nom) mouche
lambo (nom) cochon, porc
lamboara (nom) sirène, dugong
lavitry (adverbe) loin
leny (adjectif) mouillé, humide
lôko (nom) poisson