Lexique du Sakalava de Mayotte
(Jereo koa ny tenin' ny faritany)


zanaka (nom) enfant
zaza (nom) enfant
zaza mena (nom) nouveau né