Dox : Amina Batsola

AKTA 1

Mpitantara :
Ny tantara horaisintsika dia tamin' ny andro malagasy,
Fony fanjakana farany... Tamin' izany dia nilasy
Manodidina ny Rova, manotrona azy ny tanàna.
Raha mijery sary isika, dia amin' izany no ahitana
Fa hatreo Marivolanitra ka hatreo Ambohitsiroa
No tena sangan' Iarivo sy tanànany tokoa !
Hady mihidy vavahady no mandritra an' izany...
Dia ny vavahady fito fiambenana ny tany.
Tanàna ao anaty ala manangasanga Analamanga...
Aiza ity tantara ity no atomboka hatranga ?
Rehefa nieritreritra aho dia mahita ao an-tsaiko
Zazavavy iray miakatra ho any an-drova. Holazaiko
Fa Ranoro no anarany. Zanaky ny andriambaventy
Ka andriandriana izy, mihaingo ka manao ny mety,
Na dia hilalao aza no hiakarany ao an-drova :
Tominjaminja, serintseriny, mahafinaritra salova
Razazavavy amin' izato endriny sariadriaka,
Falifaly nefa tony amin' ny masony baliaka !
Olioly ery ny volony avy vao nivaha randrana
Akaiky ho tonga indrindra izy ka jereo mikandrakandra
... Dia indro zazavavy iray misarika azy ho eo aminy
Ka mibitsika eo an-tsofiny sy manondro ho tazaniny
... Zatovolahy iray miakatra ho ao anaty rova ao.
Angamba manana anton-dia fa tsy volony hilalao
Amin' izato fiantonantony misalotra ny fanamiany
Tsy mba mierikerika izy fa miantrana ny diany...
Taitra i Noro...Vara-datsaka no fisehon' ny fahitany !
Tsy nahateny akory izy fa niondrika amin ny tany ...

Ranoro :
... Izany ve no FITIAVANA ? Volivoly lahy ny tenako !
Fanimpanina aho izany.. Aiza re no hiafenako !
Vadiko aza fa iriko ! Mahafinaritra ahy fatratra
Izany zazalahy izany ! iza re ? Tiako ho fantatra !

Mpitantara :
Dia nanopy maso azy razazavavy mandra-pidiny !
Ho to ve ? Rahoviana ? Sa ho nofy ity safidiny ?
Nisarika azy ilay sakaizany izay tsy nahalala koa
Hoe iza ? Zanak' iza ? Avy aiza Andriamatoa ?

Rainilaiarivony :
Nampiantso sy mampiditra ny manamboninahitra: 14 voninahitra
Rainingory... Rainizaka... Ratsitohaina... Ranaivodofotra...
Randrianarosy... Ratsifandrahona... Andrianaivojangy
13 voninahitra : ...Rakototafika... Raboana... Rainianjavelo
12 voninahitra : ...Rainimaharo... Ratsimanisa...
Rainisata. 14 voninahitra.

Mpitantara :
Ho entiko aiza aloha hianareo hanatrika ny fivoriana ?
Indreo ny manamboninahitra samy amin' ny fanamiana,
Nanodidina an' ity latabatra iray ngeza,
Eo afovoan' ny efitra, samy miankina amin' ny seza
Mihaino amim-panajana ka mangina samy tony.
Io afovoany io Rainilaiarivony,
Ranavalona Mpanjaka io etsy ankaviany.
Mitafy ny mamirapiratra, misalotra ny fanamiany.

Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44