Dox : Amina Batsola

Sakalava :
Efa raikitra ny ady amin' ny vava ala iray.
Tena haingana fanatona ka tokony hiomana amin' izay.

Batsola :
Aoka aho aloha hitazana ny ady raikitra ao ho ao
Mitratrevatreva fihavy sady hita ho tsara tao
Ireo miaramila merina izay mikatroka ao izany
Kinga ilay mpitarika azy, mafana fo tsy eran-tany
Mahavelom-piderana... Sady mahavery jery...
Tena tovolahy tokoa, ary sahy manao vivery...

Sakalava :
Efa akaiky izy izao... Eny akaiky... Tena akaiky

Batsola :
Ankonankona aho izany. Voatery aho hiaiky
Fa babo fo mijery azy. Tiako ìlay zazalahy...
Mila tsy ahahetsika aho fa torovana fanahy
"Ity hono aho ka hanaiky ny ho babony amin' izao"
Tsia, tsy azo ekena izany fa aoka tetika no hatao.
Vetivety foana teo mila ho very moa ny jeriko ?
Ho baikoiko amin' izay hy tari-dosi-noheveriko ?
Didy no omeko ny tsy maintsy hahazoana
Sambobelona an' io na amin' ny fomba manahoana.
Ahy ilay mpitari-tafika.

Mpitantara :
Niontanontana ny fony
Dia indray nisintona izy rehetra tsy ho tazana eo intsony
Mifampitolona eo ny ady fa mifanatratra akaiky...

Manatrika azy isika izao ary iza no tsy hiaiky
Mijery ny adin' i Rasata, kinga sady tena sahy...
Voakipany avokoa izay tojo ny lehilahy.
Sandry, tetika, fahaizana samy hitantsika asehony
Ary hiontana avy isika raha vao mandre ny feony
Mitrena toy ny ombalahy mampahery fo ny namany...
Mitselatselatra hoatry ny afo ny sabatra eny an-tanany
Ny poleta koa mitselatra, mahitsy tifitra tsy laitra
Kanjo.. Kanjo.. Tsy nampoizina.. Indro isika miara-taitra
Lefompohy iray madina tsy hitany avy any ivoho,
Mitsatoka amin' ny ila-sorony.. Mitolefika izy.. Voa..
Ary izy irery io fa sondrovaka ny namany.
Mitsirepirepy izy. Mivaroraka ny tanany.
Latsaka ny fidiany. Tsy ampy ny hery hitsanganany
... Toa tsiahiny miserana izany sarin' ny tananany !!!
Naka vodihazo izy hiankinany.. Hiereny..
Ary tonga tao an-tsainy ny Veloma hianao ry Neny !!!

Batsola :
Atsaharo izao ny ady. Malaky ilazao avokoa
Ary faingana hianareo ka betao ity voa...
Ny fihemora-nokasaina avy hatrany no hatao
Tsy ilana ady hevitra izao baikoko izao.

Miaramila hova maromaro :
Fa lasa foana aiza teo ny komanditsika rehetra
- Tena raiki-tahotra aho. Izaho koa mipararetra.
- Izaho izany toran-kevitra. Inona ary ny hiafarana ?
- Tena samy diso marina ka inona no teny ierana
Mba hambara any an-drova fa tsy maintsy halahelo
Sy ho tezitra dia tezitra ingahibe Ratovelo ?

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44