Dox : Amina Batsola

Fa ny hatolotra an-dRasata ho tokantranony izao,
Raha araky ny anarany, dia tsy tena vaovao
Amintsika velively. Noro io... Eny Noro,
Ilay sondriana sady revo, torovana nangorohoro
Fony vao nahita maso an-dRasata voalohany !
Hitantsika ny fientan' ny fitiavany mifohany !

Rasata :
Aoka kely aloha mba avela samy irery
Hiondrika amin' ny eritreritro sady koa hanangona hery
Hitolomako amin' ny tenako sy ny foko sy fitiavana
Fa mangorohoro aho... Ho ampy ve ny fandavana

Ratovelo :
Mahereza fatratra anaka, mitombana ho lehilahy
Miadia ny ady tsara, ny fandresena ho an' ny sahy.

Mpitantara :
Io Rasata sy ny fony,
Mitanondrika irery, ka tsy mahateny intsony.

Rasata :
Batsola ô ! ry fitiavako, ho zakanao ve ity tomany
Misy loza mahatsiravina 'zay mahazo antsika androany
Tsy miankina amin' ny sitrapoko anefa adidy makadiry
Ka ny fo hianjerany, ory sy mangirifiry...

Batsola :
Tiako ianao sombinaiko, tena mamiko ka mamika...
Nahafoizako ny tenako, ny fanjakako sy ny taniko

Ary na inona hihatra na amiko na ho aminao
Ary na aminao na ho amiko, dia ekeko tsotra izao.

Rasata :
Izany indrindra ry malalako no tena mampahory ahy
Mahatonga ady anaty, mamiravira ny fanahy...
Nahoana anie no misy anao tao anatin' ny fiainako
Fa mizara ankehitriny ka mijaly ny fisainako.

Batsola :
Mitenena hianao rahavako, aoka hianao mba hanazava
Ny fahasambaran' ny fitiavako moa indrisy dia ho rava...

Rasata :
Ry Amina, ry Batsolako, izao no izy raha ho tsorina
Tsy izaho velively no namboatra na namorona
Misy zazavavy hova avy any an-tanindrazana
Izay tonga vetivety, efa nisy nahatazana
Ireo antily manodidina. Izy hono no ho vadiko
Ry Aminako, ry Amina, mafy koa raha mafy ny adiko
Nefa tsapako ato anatiko, fa tsy misy ady varotra
Ka izany no mandronjona ity adim-po ho sarotra
Fa ny adidy, voninahitra, tanindrazana dia avo
Ka voatery hatao sorona ny fitiavana ho lavo.

Mpitantara :
Valahetraka Batsola tsy naha-teny avy hatrany
Tafatresaka ny fony ka nigadona tomany...

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 27-28
Takila 29-30
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44