Teny iditra Kabary nataon-dRainiketaka
Sokajin-teny anarana (kabary) [fitanisana]
Zana-dohateny Ny heloka namonoana an-dRainiketaka sy ny namany : teny novakina teo Andohalo
Mpanoratra Cousins William Edward
Voambolana 
Tsanganana sy sary iray takila Ny lohateny rehetra
Lahatsoratra XXI. Ny heloka namonoana an-dRainiketaka sy ny namany : teny novakinateoAndohalo, Alatsinainy, May 11, 1863, Natao hitsara ny ambaniandro, koa raha; tsy alain-tsasaka sy alain-droa-toko ny fananan' olona, dia tsy mba manan-drariny raha miady ; koanefa rehefamanome izany, na diany teny efavitan' Andrian-ampoinimerina, sy Radama Rainy, sy Ranavalo-manjaka aza sy ny vitam-bahoaka, dia mitsoaka, rehefa nahazoany harena be ; ary raha manan-drariny aza bianao, xabatsy manomeazy volabe, diaresy ; ary ny olonamiady, na dia kely aza ny fananany iadiana, diaasainy endri-kendrehina hanonona fananana be hahazahoany be. 2. Tiany tsy hisy miaramila Madagascar, ary ny vanja efavokatraamy ny tany norarany hitsahatra, ary ny tao-zavatratsaramitrangaamy ny tany dianatsahany атоkоа. 3. Ary ny olona izay manome vola be azy, dia ataony manao soa, dia omeny voninahitra, sy ataony andriambaventy, sy ataony ministra, sy omeny lako-Taonina, ary izay tey manome vola azy, na dia manao soaaza, diatsy mbaomeny voninahitra, ary tsy lazainy amy ny Andriana. 4. Ary ny olonamangalatraindray, sy ny mamono olona, raha manome vola be azy, dia ataony izay hahafaka azy. 5. Manao ana-dratsy ny Andriamanjaka, ary jnampandry fady ny vahoaka.* 6. Ary manome fo ny Andriamanjaka handrava ny fivavahana. 7. Ary mandravany fifehezanaamy ny fanjakana, fa izay manome volaazy diamahazomanaoizay tiany hatao. 8. Ary rahavaky ny ranoamy ny fefi-loha, diatsy misy avelany hamonjy ny vahoaka. 9. Ary ny fadin-tseranana fombany ny fanjakana, dia izy no nampitsahatra azy tsy halaina. 10. Ary ny lehilahy izay nanao soa ela tamy ny fanjakana, na ny lehibe, na ny kely, dia ataony tsinon-tsinona avokoa. 11. Ary manómefony Andriamanjaka, rahamisy miady, na dia mifanohi-bava hiany aza, dia asainy han-dray basy aman-defonahifamono, kanefatany efamandry. 12. Ny andevon'olonarahatiany hoazy, dia ataony hoe, mangalatra ny zavany, dia lasany ho azy. 13. Ary ny fanaovana ny tetezana : ny vahoaka [To this were added detaUs unfit for publication] hiany no maka vato, koa rehefa tonga ny vato, dia ariany any anati-rano, sy taominy ho any an-tamboho; koa dia asainy andoavany ny olona vola indray ireo vato efa tonga ireo. 14. Ny volamiditraamy ny fanjakana, nany amy ny vadin-tany, na ny amin' izay mpanana rehetra tamy ny Roa amby ny Folo Manjaka, dia alainy ho azy avokoa, fa izay tiany homena dia omeny. 15. Ary Imerinadianoravany soratra, diazarainy, koa ataony enina amby ny folo toko isam-paheniny, ataony hoe "vava-rano," koa izao no fandravany any Imerina. 16. Tsy mba manaja Andriamanjaka, tsy mba manao "tsara hiany " Andriana, ary tsy misaotra Andriana, fa manosihosy Andriamanjaka. 17. Mamoaka Tsitialainga izy amy ny alahelon' olona, koa nony tonga any amin' izay amoahany azy, dia ajanony indray aloha, fa asainy mitoha teny hafa koa ho entiny mangorona ny fananan' olona, koa raha mitondra fananana be ho azy, dia tsy meloka. 18. Ary raha misy miady ny olona, ka tonga ao amy ny fitsarana, koarahamisy tiany hahery, koamba misy miteny ny olona, koa tsy mifanaraka amy ny ataony, dia rahonany, aongany, sy saziny, ny olona. 19. Ary rahatsy mba manao izao ataony izao, dia ataony tsy mba an-dRadama.

Nohavaozina tamin' ny 2022/09/19