Teny iditra Kabary nataon-dRalambomavitrika
Sokajin-teny anarana (kabary) [fitanisana]
Zana-dohateny Andrambo, 17 Asombola 1834
Mpanoratra Cousins William Edward
Voambolana 
Tsanganana sy sary iray takila Ny lohateny rehetra
Lahatsoratra Raha novorin-dRanavalo-manjaka ny andriambaventy sy ny loholon'ambaniandro sy ny manamboninahitra hankany Andrambo, hizaha ny basy sy ny vanja vokatra amy ny tany sy ny fanaovana azy, dia teo koa ny Vazaha mpampianatra. Ary rehefanizahany fanaovam-basy ny vahoaka, dia napoaka indray ny basy sy ny vanja vokatra amy ny tany, dia fely sy nihoby ny vahoaka amy ny fahitany azy. Ary rehefa vita izany, dia nataony kabary, dia nolazainy ny andriambaventy ny tenin' Itompokovavy, ka hoy no fandahany azy :

2. Izaho milaza aminareo, hoy Rabodonandrianampoinimerina, fa vory eto ny loholon'ambaniandro, sy ny ambonin-jato, sy ny manam-boninahitra, fa izao no kofehy mando mitana ny tany, koa ny amoriako anareo, hizaha ny basy sy ny vanja vokatry ny tany, fa tsy vidina any an-dafin-dranoma-sina intsony, ary tsy rantovin-davitra, fa efa maniry etoamy ny tanintsika, koalazaikoaminareo, faindreo efahitany ny masonareo, holazainareoamy ny ambanilanitra sy ny zaza amim-behivavy.

3. Ary rehefa voalahatra ny tenin' Andriana, dia namaly ny ambaniandro, nandahatra isam-pirazanany, nanome toky Andriana amy ny ho enti-manao izao fanompoana tsy anononana rehetra izao izay sitraky ny fon' Itompokovavy.

4. Dia nanao kabary sy nanao tantara Ralambo-mavitrika, avy any Marovatana, ka hoy ny fandahany, rehefa niarahaba Andriana sy niala-tsiny izy :—

5. Tamin'AndriamanelompanjakateoAlasorano nisehoany ny lefona, koa izay nahitana izany nankasi-trahany sy tiany.

6. Tamin-dRalambo mpanjaka teo Ambohitrabiby no nisehoany ny omby hohanina, koa izay nahita izany nankasitrahany sy tiany.

7. Tamin'AndrianjakateoAntananarivo, dianan kasitrahany sy tiany izay nahatonga basy dimam-polo sy ny vanja telo kasaka, dia nanaovany lanonana telo volana.

8. Tamin'Andriantsimitoviaminandrianampanjaka, nankasitrahany sy tiany koa izay nanampy ny basy teo aloha.

9. Tamin' Andriamasinavalona dia toy izany koa, fa izy no mpanjaka tokana tamy ny tany.

10. Tamin'izy telolahy, Andrianjakanavalona, sy Andriantsimitoviaminandriana, sy Katrimonibemihi-satra, dia tahaka izany koa.

11. Tamin'Andrianampoinimerinanihary any Ime-rina, izay nahatonga ny tafondro, sy ny raim-basy, ny basy, ary ny vanja, dia nankasitrahany sy tiany.

12. Tamin'Ilahidamampanjakanamory ny anivony ny riaka, izay nampiseho ny miaramila, sy ny tafondro mandeha, sy ny basy, sy ny vanja, sy ny nampianatra soratra, ary ny soa rehetra izay tonga amy ny tany, izay nahatonga izany nankasitrahany sy tiany.

13. Koa rahainty omby amin-dKanavalo-manjaka, raha miseho sy maniry eto amy ny tany ny basy ary ny vanja, koa tsy vidim-bola aman-karena, tsy takalo-zam-pananana, fa azon-kevitra sy azon-kerim-po, ka ho vokatra eto amy ny tany, dia ankasitrahan'Itompo-kovavy sy ankasitrahany ny ambaniandro izay nise-hoan' izany, ka sitrakay, ry ilay Vazaha, ny fanahy atoronareo anay, fa niainga tany an-dafin-dranomasina hianareo hampianatra anay, koa tsy mampiseho ny raviny na ny rantsany hianareo, fa ny fotony sy ny fakany no asehonareo aminay ; fa hanao ohabolana kely izahay : Izahay Malagasy sy hianareo Vazaha tahaky ny bibi-lava sy ny vitsika, samihafa-tarehy, fa mianaka noho ny soa ifamaliana, koa sitrakay ny fanahy ataonareo.

14. Ary inty ny amy ny ranolahy : ny ranononataonay fara hadalana : vaky ny fefi-loha, ataonay hoe, miam-bin-drano ; tataka ny valam-parihy, ataonay hoe, miambin-drano ; mitondraka ny omby aman' ondry, ataonay hoe, miambin-drano. Koarahainty omby amin-dRanavalo-manjaka, koa ny rano nataonay fara hadalana no azonay ho namana hiara-miasa aminay, dia toky no omenay any Itompokovavy sy hianareo Vazaha, raha izao basy sy vanja izao, ka vokatra amin' ity tany ity, ka efa hitany ny masonay, fa tsy lazan' olona, koa ho tandroky ny tany sy ny fanjakana, ho arony ny vadinay sy ny zanakay, toky no ataonay. Matokia marimarina Itompokovavy, sy hianareo an-driambaventy, sy ny manamboninahitra, fa ataonay lavorary izay fanompoana rehetra atorony ny Vazaha hahatsara ny fanjakana ; fa ohabolana kely no atao nay : tahaky ny atodim-borontsiloza akotrika amin' akoho izahay, koa ny akoho mikotrika, raha mbola atody izahay, ary tezainy raha mbola kely, fa rehefa lehibe izahay tsy haka ny feon' akoho, fa ny feom-borontsiloza rainay no halainay feo.

15. Koany tenin'Andrianampoinimerina, sy Ilahidama, sy ny tenin-dRanavalo-manjaka, izany no feon-drainay, koa izay hahamasina any Itompokovavy no 'tadiavinay, ka raha izay zavatra rehetra tsy anononana, ka hahamasina ny Andriamanjaka, kaho tandroky ny tany amim-panjakana, dia matokia marimarina Itom pokovavy, fa ataonay tsy mahavaki-tratra, ataonay tsy mahafarim-peo.

16. Dia niredona tamin' izay ny olona rehetra ambonin-jato.


Nohavaozina tamin' ny 2022/09/19