Teny iditra Kabary nataon' X
Sokajin-teny anarana (kabary) [fitanisana]
Zana-dohateny Tokim-panompoana : fanao tamin-dRanavalona I
Mpanoratra Cousins William Edward
Voambolana 
Tsanganana sy sary iray takila Ny lohateny rehetra
Lahatsoratra XVI. Tokim-panompoana : fanao tamin-dRanavalonaReniny. Izao àry, Tompokolahy, fa hanana izay fiteny indraim-bava halahatra; ka ny tapak'Itompokovavy atoana, ny andriambaventy, ny manamboninahitra, Imerina ambanilanitra, hialohan-teny ; ka dia aza tsiny, aza fondro. Fany tsiny àry rivotraaman'anina, fantatra anarana, fatsy hitatarehy ; toy ny ranoan-ambo, tsy hita, ka mahavoa ; ary toy ny vato misakan-dàlana, tsy hita, ka mahatafintohina ; ary toy ny làla-malama, izay tsy mitandrina no lavo, ary izay miherika no solafaka; ary toy ny rivotra an-kadilanana : tsinjovina, tsy hita; andraofana, tsy azahoana; doniny, vaotaitra; ny tsiny toy ny hady lalina: tsinjovina, mahafanina; ianjerana, mahafaty ; ka alaina an-tsalovana, ho afaka an-tsaron-doha ; alaina an-tsalohiny fito, ho afaka an-ala-maizina, hahafahany ny tsiny, hialany ny fondro ; ny tsiny maiva-mavesatra, ka tsy zakany ny tao aloha, koa ombako tsy mahazaka. 2. Ary raha afaka ny tsiny fanàlany ny vava, fa ny arahaba anie tahaky ny hain' andro, ka izay avo hiany no trany aloha, Trarantitra hianao Ranavalo-manjaka, aza marofy, mifanantera amin' Imerina ambany lanitra. Fa raha ny Manjaka no salama tsy marofy, miadana ny eran-tany eran-danitra. Fa ny Andriamanjaka mazava tokana mahenina, toy ny masoandro ; ary ampingara-bolamena ; mitraka, fanazavana ny lanitra ; aondrika, fanazavana ny tany. Veloma, ho tahaky ny masoandro hianao, tsy ho roa an-tanána, ho tokana amy ny tany, ho iray manenika ity nosy ity, ho fanazavana ny andro. Veloma, ho tompoiny ny maro hianao Ranavalo-manjaka. Veloma, hotahaky ny volana, hofanala-aizinany alina. Veloma, ho tahaky ny mandrakizay, ary hifanantitra amy ny elaindrindra. Veloma, hovovonan'ity tany ity ; ary masina, ho kiadiny ny ambanilanitra ; fa nomen' Andriamanitra, ary notolorany ny Roa amby ny Folo Manjaka; ka foin' Andrianampoinimerina sy Ilahidama ; ny nanome nahafoy ; hianao nomena dia ambininy. Trarantitra ho tratr'izay ela indrindra hianao. 3. Farahaomby aminao izany hasina amin'arahaba izany, mahenina azy mianadahy mirahalahy avy, izay loloha navelan' Andrianampoinimerina nahary fenitra, By Radama-manjaka Rainy, namory ny anivony ny riaka, nanao salaka fohy, sy namory ny ambanilanitra, izay misao-mahamasina, izay tsy manao aran-dratsy, izay mitady hahabevoho ny anivony ny riaka, izay mitady hahamainti-molaly ity tany ity, izay tsy mirokoroko, ary izay tsy mivoho-mamba, sy izay manoa sy manasina, ary mifaly anao hanjaka, ary izay tia anao hanana, ary mifaly anao ho tompony. ïzay mikatsaka sy mitady, ary tsy mandry andro, tsy mandry alina, mila izay hahamasina anao ; veloma, saotra amam-bavaka, mahità izay hahamasina anao. 4. Velomany terak'Andriamasinavalona; tapany izany, namany izany, izany no teraky ny Fohi-loha, farafara be tsy omby roa, ny iray soavin-kanjaka, ary ny iray soavin-kanoa. Ny manoatsy mba mahamavo; ny manasina tsy maharatsy. Moa ny fanjakana tsy iaraha-mitondra, Imerina tsy iaraha-mandanja ? Izany no sari-be nanilihana, ka tsy manao ho an' olona, fa manao hoan-tena. Izany no tantanam-by, tsofavy, ny havana mpanajary havana; "Itompokovavy tsy manao fiazana-borona ; hianareo tsy naniry trafon' ombelahy. Itompokovavy no tsy mitsangan-komana, Itompokovavy no tsy vaki-tratra, mitoetra aminareo, ray Tompokolahy ; izay saotra ataonareo hahatrarantitra any Itompokovavy. 3. Dia ny navelan-dRalamboamana Andrianjaka; fa ny lafim-bato vato, ny lafin-kazo hazo, izany no hazo be namoa voahangy, loharano niteraka ny ony ; fa ny andriana tsy nitsororoka avy tany an-danitra, ary tsy nitrebona avy an-tany, fa loha ranon' andriana olom-belona, ka naterakareo, koa masina. 6. Ary raha vita izany, dia veloma, ray Imerina ambaniandro ; fa izany no farihi-be nahamasina; izany no voni-vato nabandriana; izany no valalan' Andriamasinavalona ; veloma izany ; fa lamba, ka tsy misy atiny sy vohony ; ary fandrin-drano, ka tsy misy avo sy iva ; ary molo-bilany iray manodidina, (tsy misy izay ontailanina), fa izany no ala hikirizana, sy vato hifabarana; izany no solony ny Roa amby ny Folo Manjaka ary fanovan' Andrianampoinimerina sy Ilahidama. 7. Veloma, ray Manendi-lahy, fanany ny Manisotra, tseroky (soron'afony) ny Roa amby ny Folo Manjaka, ary vola mainty tsy anefan-trosa, vako-dràzana tsy amidy vola, ary raha mihata-maso-velezina ; ka voara-be endriky ny saha, ary tehi-maina vadin'ombelahy, vorom-potsy tsy mandao omby, fotsim-bary mahita ny am-pony ny vilany. Veloma, fa izany no hidim-pahitry ny ambanilanitra ; vato tsindry hahazan' Imerina; izany no vato misakana ny riana; izany no biby fampitabo-jaza, tsy hampitahotra ny any ny tena, fa hampitabotra ny an' olona : Imerin-ko azo, izany no aza boana : Imerin-korovitra, izany no manjaitra. Veloma, falamban' Itompokovavy hianareo; ka rahafaly izy, entiny misampina; tezitra izy, entiny misikina; ambony, tsy mahaditsika ny maso ; ambany, tsy mamenofotaka. Masina saotra amam-bavaka, mahita izay hahatrarantitra any Itompokovavy ; fa soron'afony ny ombelahy nihary ny tany izany. 8. Veloma, ray miaramila, ray foloalin-dahy, tsy mitokana arahaba noho Imerina ambanilanitra; fa raha lehilahy norotana (noranitana), ka zazalahy namboarina, natao fangady lava-zarana hamory ny fari-bavan' Andrianampoinimerina, ka hitana izao vinorin' Ila hidama nanaovany salaka fohi-rambo sy nanaovany sakafoambany foitra izao; natao lefo-maranitra, sy ampinga matevina; veloma, ray tompokolahy ; fahianareo no fanjaitry ny tany, ary kofehy mando mitampan-jakana, sady hidiny no rakony ; veloma, tsy ho resin' olon-kevitra ; mahatadidia izay marina ho enti-mitana ity fanjakana ity hahazoana ny vonihahitra. Mahereza lefona aman'ampinga, ary hierem-basy aman-defona ho tandroky ny tany sy ny fanjakana. 9. Ary ny borozany, angady lava-zarana hahamainti-molaly ny tany sy ny fanjakana, ary kitro hifahàrana, ary vato eran-tànana ny ambanilanitra; ary izay tsy mba tsiriry vorona handositra, fa tsiriry ahitra hipetraka amy ny tany sy ny fanjakana izay nofinari-bavan' Andrianampoinimerina nahary fenitra any Imerina. 10. Ary diatokim-panompoana atao amy ny Manjaka amin' izay hahamasina ny Andriantompoina, handriany ny vadinay sy ny zanakay, hampandry volo ny ambaniandro. Fa ny Andriamanjaka mandova fahan-drianana sy fanjakana ; ary ny mpanompo mandova fanompoana. Fa tsy izay, ry ambanilanitra î Fa Andrianampoinimerina nampandry ny tany sy ny fanjakana, tsy mba nahavery vady aman-janaka anay, ry ambanilanitra. Fa manjak' Andriamahafiadana. 11. Fa hianao Ranavalomanjaka, fahiray ny Roa amby ny Folo Manjaka, fanovan' Andrianampoinimerina, ombalahy bemaso nahary fenitra any Imerina, sy Radama-manjaka Rainy namory ny anivony ny riaka. Fa izay sitraky ny fonao, sy maminy ny kibonao, sy tianao hatao aminay amy ny filalaovana. 12. Ary ny amy ny fanaovany ny olonao, dia matokia marimarina ; fa ny fanompoana toy ny tefy tany manga, aleo tovonana, toy izay hanalàna, fa lalo-manoatra hataonay amy ny fanjakana hahabevoho any Imerina. 13. Fa tsy izay, ry ambanilanitra? Ary izany no atao aminao Andriantompoina. Ary raha misy mandika ny miso napetraka, lavinay ambanilanitra, fa matinay, fa tsy mba iandrasanay anao Tom-pokovavy.

Teny iditra Kabary nataon' X
Sokajin-teny anarana (kabary) [fitanisana]
Zana-dohateny Tokim-panompoana : fanaony ny any Vonizongo
Mpanoratra Cousins William Edward
Voambolana 
Tsanganana sy sary iray takila Ny lohateny rehetra
Lahatsoratra XVII. Tokim-panompoana : fanaony ny any Vonizongo. Ataonay tahaky ny mpihary mihary, sady miasa no mamahoaka ; sady miompy no mivarotra. Koa tsy hatsahatray amin'izay raharahan-dehilahy ala-trano, fa dinidinihina amin' izay dinidini-behivavy an-trano indray ; ka matokia hianao Tompoko, fa raha misy manota ny lalànao, hataonay hoatry ny mpitovomamaky taolana, ka raha mitsipika amy ny toeran' entana, dia halainay rehefa mamela entana; ary raha mitsipika am-baravarana, halainay rehefa manidy trano; raha mitsipika am-parafara, halainay rehefa mandry, ka hataonay tsy maintsy azo ; fa matokia manenona, fa tsara kifehy hanenjanana, ary matokia manominda, fa manana anay hihazona ny tongony ; fa anarany ny Tsimandoa amin' Ilehidama ataony hoe Iandafindraosa, fa raha ity anao itikitra, dia hanomezanay toky anao.

Teny iditra Kabary nataon' X
Sokajin-teny anarana (kabary) [fitanisana]
Zana-dohateny 
Mpanoratra Cousins William Edward
Voambolana 
Tsanganana sy sary iray takila Ny lohateny rehetra
Lahatsoratra XXV. Kopeny ny teny natao ao anatiny ny vato-fehizoro amy ny Trano-Fivavahana ao Anatirova 13 Adimizana, A D-1869- Noho ny herin' Andriamanitra sy ny fahasoavany Jesosy Kraisty Tompo, Izaho Ranavalo-manjaka, Mpanjakany Madagascar no nanorina ity Trano-vato Fivavahana ity tamy ny 13 Adimizana (20 July), ny taonany Jesosy Kraisty Tompo 1869, ho Trano Fivavahana, sy ho fiderana ary hanompoana an' Andriamanitra Mpanjakany ny mpanjaka ary Tompony ny tompo, araky ny teny ao amy ny Soratra Masina, amy ny alalany Jesosy Kraisty Tompo, Izay maty noho ny heloky ny olona rehetra, ary niteangana indray ho fahamarinana sy famonjena izay rehetra mino sy tia Azy. 2. Koa noho izany, dia tsy azon' olombelona ravana ity Trano-vato naoriko ho Trano Fivavahana ity, na iza na iza Mpanjaka amin' ity taniko ity, mandrakizay mandrakizay ; fa raha mandrava ity Trano Fivavahana amin' Andriamanitra naoriko ity, dia tsy manjaka aminy Madagascar taniko. 3. Koa amin' izany, izaho dia nanao ny sonia ny ny anarako tamy ny tànako eto, sy ny kaseny ny fanjakako. (Sonia) Ranavalo-manjaka, Mpanjakany Madagascar. 4. Marina ity teny ity, ary sonian-tanan-dRanavalo-manjaka, Mpanjakany Madagascar, marina tokoa io. Soy (Sonia) Ranilaiarivony, Prime Minister sy Commander in Chief aminy Madagascar. 5. Mr. William Pool, avy amy ny London Missionary Society, no nanao ny marik' ity Trano-vato Fivavahana ity.

Nohavaozina tamin' ny 2022/09/20